« Tagasi

Vallale kuuluv korterelamu Tori alevikus sai renoveerimiseks toetust

Tori vald esitas eelmisel aastal SA-le KredEx taotluse Sindis kolme kortermaja renoveerimise toetamiseks (Supluse 2, Supluse 4 ja Pärnu mnt 27a). Projekti eesmärk oli ühiselamute ümberehitamine sotsiaalelamuteks. Vallavalitsus on kohtunud Supluse 2 ja 4 elanikega, kus on jäänud kõlama nende soov oma üüripindade ostmiseks. See annaks võimaluse moodustada majadesse toimiv korteriühistu ja ise otsustada võimalike renoveerimistööde üle.

Sellest tulenevalt võttis Tori Vallavalitsus toetuse taotluse nende hoonete osas tagasi. Ühe maja - Pärnu mnt 27a – osas kavatsetakse aga projektivahendeid rakendada ning hoone täielikult renoveerida. Antud projekti kogumaksumus on 2 148 322 eurot, millest 50% on valla omaosalus ja SA KredEx toetuse suurus 1 074 161 eurot. Projekti elluviimise periood on 01.01.2019 - 30.06.2021.

Supluse majade asemel esitas vald selle aasta alguses SA KredExile taotluse Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamise juhtumipõhise toetuse saamiseks Tori alevikus, Kalda tn 2 elamu ümberehitamiseks summas 285 750 eurot ja sai aprilli alguses taotlusele ka positiivse vastuse. Korterid on mõeldud sotsiaalselt vähekindlustatud inimestele ja jäävad nende kasutusse ka pärast renoveerimist. Vallale kuuluv kaheksa korteriga kahekordne maja vajab hädasti renoveerimist, ennekõike kaasaegse, kvaliteetse, energiasäästliku ning väheste ülalpidamiskuludega eluruumi tagamise teenuse osutamiseks.

Ümberehitamise käigus likvideeritakse olemasolev kohtküte ja projekteeritakse uus küte aleviku keskkütte baasil. Lisaks on planeeritud hoone soojustamine, ventilatsioon, elektritööd, siseviimistlus, katuse vahetus, köögi- ja vannitoa sisustamine elementaarsete vahenditega.

SA KredEx poolt eraldatud toetuse summa on 285 750 eurot, projekti kogumaksumus aga 571 500 eurot, millest valla omaosalus on 50% kogumaksumusest. Projekti teostamise periood on 01.05.2019 – 09.11.2021.

Kalda tn 2, Tori. Foto: Tori Vallavalitsus