« Tagasi

Pärnumaa Spordiliit kutsub uuringule vastama!

Pärnumaa elanike liikumisharjumuste uuringu eesmärgiks on kaardistada liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks. Uuringut kasutatakse ka sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks. 

Regionaalne maakonnapõhine (sh Pärnu linn) uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Pärnumaa elanikkonna liikumisharjumusi ja seda kas ja kuidas Pärnumaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Küsitlus on mõeldud liikumisharrastusega mittetegelejatest kuni tippsportlasteni välja. Seega iga Pärnumaa elanik on oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

Head Tori valla elanikud, vastake küsitlusele siit:

https://survey.ut.ee/index.php/337667?newtest=Y&lang=et

 

Kaisa Kirikal
Tegevjuht
MTÜ Pärnumaa Spordiliit

www.psl.ee
info@psl.ee
+372 53494331