« Tagasi

Selgus Tori valla elanike sümboolika eelistus

Vallavalitsuse poolt kokku kutsutud sümboolikakomisjon otsustas, et oma arvamuse uue valla sümboolika osas peavad saama avaldada ka elanikud ning seetõttu viidi läbi rahvahääletus.

Kõik valda sisse kirjutatud inimesed said nädala jooksul näidata oma meelsust võimaliku sümboolika osas, valida oli kolme ideekonkursist sõelale jäänud ja riikliku heraldikakomisjoni poolt heaks kiidetud kavandi vahel – "Raudne liit""Oda" ja "Hoburaud".

Elektrooniline hääletus toimus VOLIS-e keskkonnas vahemikus 4.03.19 - 8.03.19, paberkujul sai arvamust avaldada 5. märtsil Tori vallavalitsuses Sindis.

Paberil hääletajaid oli kokku 11, kaheksa neist eelistas kavandit "Hoburaud", kolm valisid kavandi "Raudne liit", kavand "Oda" ühtegi paberil antud häält ei saanud. Elektrooniliselt hääletas kokku 115 inimest ning kõige enam meeldis ka elektroonselt hääletajatele kavand "Hoburaud".

Kokku osales (Rahvastikuregistri andmetel 11 775st inimesest) hääletamisel 126 inimest – hääletuspunktis käis kohal 11 inimest ning elektrooniliselt hääletas 115 inimest ehk kokku rääkis 1,07%  elanikest kaasa sümboolika valimisel.

Hääletustulemused jagunesid järgmiselt:

"Oda" – 28 häält kokku, neist 28 e-hääled, paberkujul 0 häält.

"Hoburaud" – 66 häält kokku, neist 58 e-häält ja 8 paberil häält.

"Raudne liit" – 32 häält kokku, neist 29 e-häält ja 3 paberil häält.

Üks inimene hääletas "Raudse liidu" poolt nii e-hääletades kui paberil, seega jäi kehtima paberil antud hääl (andmetes on muudatus juba sisse viidud).

Hääletustulemused edastatakse volikogu liikmetele, kes langetavad lõpliku otsuse võimaliku sümboolika osas.

Vallavalitsus tänab kõiki, kes hääletusel osalesid!