« Tagasi

Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmed

Taotlusvoorud (e-keskkonnas) folkloorifestivalide, Mulgimaa pärimuskultuuri, Setomaa pärimuskultuuri, Vana-Võromaa pärimuskultuuri, Kihnu Kultuuriruumi, Saarte pärimuskultuuri, Peipsiveere pärimuskultuuri,  Virumaa pärimuskultuuri toetuseks avanevad 13. veebruaril 2019.

Samuti avaneb taotlusvoor regionaalse kultuuritegevuse toetuseks.

Enne taotlemist tutvu iga vooru määruse ja määruse seletuskirjaga.

Taotlusvoorud jäävad avatuks 14. märtsini k.a.

Toetust võivad taotleda:

Eestis registreeritud juriidiline isik;

riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus või

äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:
 1) maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
 2) pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 3) juhul kui toetuse andja on teinud talle varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
 4) majandusaasta aruande esitamise võlga;
 5) aruande esitamise võlga ja muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Taotlemine: 

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Kui taotleja taotleb mitme projekti rahastust, tuleb iga projekt esitada eraldi taotluses.

Abikõlblikkuse periood: 

Projekti abikõlblikkuse periood võib alata taotlusvooru toimumise kalendriaasta 1. jaanuarist, kuid ei või olla pikem kui taotlusvooru toimumise kalendriaasta 31. detsember.

Taotlusvoorude eelarved on:

Setomaa pärimuskultuur              141 820 eurot

Folkloorifestivalid                          26 830 eurot

Kihnu Kultuuriruum                     104 793 eurot

Saarte pärimuskultuur                   76 156 eurot

Peipsiveere pärimuskultuur            46 657 eurot

Mulgimaa pärimuskultuur             111 263 eurot

Vana Võrumaa pärimuskultuur        81 343 eurot

Virumaa pärimuskultuur                 67 020 eurot

Regionaalne kultuuritegevus I voor  66 912 eurot

 

Mulgimaa pärimuskultuuri toetamine

Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamine

Folkloorifestivalide toetamine

Kihnu kultuuriruumi toetamine

Saarte pärimuskultuuri toetamine

Peipsiveere pärimuskultuuri toetamine

Setomaa pärimuskultuuri toetamine

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamise ja uuendamise toetamine

Virumaa pärimuskultuuri toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

 

Taotlusi võetakse vastu aasta ringi:

Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused "Teater maal"

Seoses tõrgetega elektroonilise taotlemiskeskkonna arendamisel on "Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused „Teater maal"" elektrooniline taotlemine lükatud edasi 2019. aasta III kvartalisse.

Taotlused esitada maakonna kontaktisikule Rahvakultuuri Keskuse kodulehelt leitaval vormil.

 

Avalikku taotlusvooru ei toimu:

Rahvakultuuri Keskseltside tegevustoetus

Programm "Eesti rahvarõivas 2017-2021"

Rahvakultuuri mentorprogramm

 

Lisainfo:

www.rahvakultuur.ee