« Tagasi

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Eametsa külas asuva Pärnu lennujaama kinnistu (73001:003:0086) detailplaneeringu avaliku väljapaneku 04.02-18.02.2019

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Pärnu lennujaama reisiterminali hoone renoveerimine ja laiendamine, hooldetehnika hoone ehitamine, lahendades seejuures juurdepääsud ja liitumise tehnovõrkudega. Planeeringuga ei muudeta maa sihtotstarvet. Detailplaneering ei muuda Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee