« Tagasi

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul.

Tammiste külas Veskikaare tn 6 (73001:008:1359) kinnistule soovitakse püstitada üksikelamut ning seejuures suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10 % ulatuses. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee ajavahemikul 04.02.2019 kuni 17.02.2019. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 1 8. veebruaril 2019 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee.