« Tagasi

Empower: vana õhuliini alles jätmine on maaomaniku enda vaba tahe

Elering AS tellijana ning Empower AS ja Leonhard Weiss Energy AS töövõtjatena sõlmisid 21.08.2017. a töövõtulepingu nr 1.1-4/2017/294, mille objektiks on Harku-Sindi 330kV ja 110kV õhuliini projekteerimine ja ehitamine, sealhulgas kõikide vajalike materjalide, konstruktsioonide, seadmete hankimine, monteerimine, töösse viimine ning vana õhuliini L033 demontaaž. 

Harku-Sindi 330/110 kV projekteerimistööde käigus pöördus meie ja Elering AS poole Eurowind OÜ, kes soovib Elering AS-lt osaliselt üle võtta ja seadustada amortiseerunud õhuliini L033 Sindi-Audru, mis asub Pärnu maakonnas Tori vallas ning Pärnu linnas. Seoses uue õhuliini L033 /L507 ehitusega kaob maaomanikel vana õhuliini L033 talumiskohustus.

Elering AS on seisukohal, et nimetatud õhuliini on võimalik alles jätta vaid juhul, kui omandaja sõlmib kõigi trassil olevate maaomanikega vastavasisulise notariaalse lepingu õhuliini talumiseks – st maaomanikud peavad ise sellega esmalt nõustuma.

Sellest lähtuvalt rõhutame, et õhuliini allesjäämisega nõustumine on maaomaniku enda vaba tahe ning kui maaomanik sellist kokkulepet ei sõlmi, demonteerib Empower AS vana õhuliini nii nagu eelnevalt planeeritud.

Arusaamatuste vältimiseks saadame sama sisuga kirja algava töönädala jooksul ka kõigile liini trassile jäävate maaüksuste omanikele.

Vaata jooniselt, keda muudatus puudutab – "Planeeringu lahendus Sauga vallas", likvideeritav 110kV liin on märgitud musta joonega, millel on punased ristid peal.

Joonis leitav siit https://elering.ee/harku-lihula-sindi-liin

 

Lisainfo:

Tel: 53 333 129

E-mail:  kalle.klandorf@empower.ee