« Tagasi

Noorte huvitegevuseks saab taotleda toetust

Tori vald toetab noorte osalemist huvitegevuses. Ühe noore kohta on võimalik toetust taotleda kuni 300 eurot aastas. Toetust saab taotleda huvitegevuseks  vajalike vahendite soetamiseks, osalemiseks huvitegevusalastes projektides, laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides ning transpordiks, et osaleda üleriigilistel või rahvusvahelistel laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja sarnastel huvitegevusega seotud üritustel. Sellest fondist ei saa taotleda igakuiste treeningute tasude hüvitamist.

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse 15. veebruariks, 15. maiks või 15. oktoobriks. Taotlusele lisatakse tõendid osalemise kohta ning kuludokumendid.

Taotlus leitav siit! 

Erika Nõmm

noorsootöö nõunik