« Tagasi

Tori valla vee-ettevõtted ühinesid

Tori vallas tegutsesid kuni 7. jaanuarini ühisveevärgi eest vastutanud järgmised ettevõtted: OÜ Sindi Vesi, OÜ Are Vesi ja Tori Haldus OÜ ning AS Sauga Varahaldus. Ühtse eesmärgiga ettevõtete eraldi hoidmine oli aga keerukas ja kulukas, mistõttu Tori valla veemajandusega tegelevad ettevõtted otsustati koondada ühtse nime ja juhtimise alla.

Ühinemisprotsess sai alguse juba eelmise aasta mais, kui vee-ettevõtjad sõlmisid ühinemislepingu ning leppisid kokku, et Tori valla veemajandusega jätkatakse osaühing Sindi Vesi nime all. Ühinemine on saanud heakskiidu ka Tori Vallavolikogu poolt.

„Teenus muudatusega kvaliteeti ei kaota, teeninduspunktid jäävad alles Torisse, Sinti ja Saugasse," kinnitab Sindi Vee juhataja Ants Tormilind ning lisab, et Sauga teeninduspunkt haldab ka Are piirkonda.

Seoses ühinemisega muutuvad ka rekvisiidid ja info arve peal. „Palume kõikidel enne maksmist arve pealt täpne info üle vaadata ja veenduda nende õigsuses," lisab Tormilind.

Küsimuste korral külastage Sindi Vee kodulehte www.sindivesi.ee või helistage numbritel:

  • Are ja Sauga piirkonna kontaktisik Tõnu Alabert – 519 95348
    klienditeenindus - 5127 780 / 44 20 737

     
  • Tori piirkonna kontaktisik Urmas Päärent – 503 0418
  • Sindi piirkonna kontaktisik Ants Tormilind – 509 4015
     

OÜ Sindi Vesi teavitab kõiki kliente ühinemisega kaasnevatest muudatustest peagi oma kodulehel www.sindivesi.ee

Lisainfo:

Ants Tormilind

Telefon: 509 4015