« Tagasi

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega Sindi linnas asuva Silla tänava äärde rajatud bussipeatuse nimeks soovitakse määrata Sillaotsa.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 15.02.2019 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee.

Lisa: Kohanime määramise korraldus

Lisa: Asukohaplaan