« Tagasi

Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega 13. aprillil 2019 otsib Tori Vallavolikogu isikuid, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Pärnu Maakohtu juures kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras. 

Kandideerida võivad isikud, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Tori vallas vähemalt ühe aasta ning kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks Pärnu Maakohtu juures järgnevaks neljaks aastaks. 

Tori valla rahvakohtunike kandidaadid valitakse 2019. a jaanuari volikogu istungil.

Ankeedid palume saata aadressile:

  • Pärnu mnt 12, Sindi linn, 86705 Tori vald, Pärnumaa
  • digitaalselt allkirjastatuna tori@torivald.ee

Ankeet