« Tagasi

Lõplikud hääletustulemused on selgunud

Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu küla elanikud said avaldada ajavahemikul 19.-21. novembril elektrooniliselt ning 25. novembril hääletuspunktis arvamust võimaliku halduspiiri muutmise osas.

Rahvastikuregistri andmetel 3173st hääletusealisest inimesest osales 1315 inimest, esialgu Siseministeeriumist väljastatud nimekirjale lisandus 9 isikut, kes olid end vahepealse aja jooksul hääletuspiirkonda sisse kirjutanud.

Esialgsed hääletustulemused avaldasime 25. novembri õhtul valla kodulehel, kuid hiljem selgus, et elektroonse hääletuse teenuse pakkuja oli ekslikult edastanud Sauga aleviku suhtes valed andmed. Vallavalitsus küsis teenusepakkujalt ametlikku selgitust ja peale täiendavat kontrolli avaldame nüüd õiged tulemused ja teenusepakkuja selgituse.

Mõlema küsitluspunkti nimekirjades oli ka isikuid, kes olid hääletanud nii elektrooniliselt kui sedelil. Neid isikuid oli kokku 6: Tammistes 3, Sauga alevikus 1, Nurme külas 1 ja Kilksama külas 1. Pärast topelthääletanute arvamuse tulemustest kustutamist AS Andmevara poolt saatis viimane lõplikud e-häälte valimistulemused, mis erinesid Sauga aleviku osas esialgu saadetud tulemustest, nimelt olid „JAH" ja „EI"  vastanute arvud vastupidi.

AS Andmevara teenuse juht Aira Leht selgitas vastuses pöördumisele järgmist: "Küsitluse andmete esmakordsel edastamisel tekkis viga inimliku eksimuse tõttu. Pärast e-hääletuse lõppu edastasime hääletuse tulemused, kuid häälte arvu kopeerimisel e-kirja formaati toimus eksitus Sauga aleviku küsitluse andmetes ning „Jah" ja „Ei" tulemused läksid omavahel vahetusse. Pärast Tori Vallavalitsuse ametlikku pöördumist eksimuse osas kontrollisime kõik andmed uuesti üle, tuvastasime vea Sauga aleviku hääletusel ning edastasime koheselt õiged andmed. Eksimus tekkis süsteemiväliselt andmete edastamisel meie töötaja poolt, mitte VOLIS-es ning süsteemi töökindlust antud intsident kahtluse alla ei sea."

„Kinnitame, et kõik VOLIS-es kogutud andmed on kontrollitud ning vastavad tõele," lisas toote juht ning kinnitas, et elektrooniliselt hääletas Sauga aleviku elanikest Pärnu linnaga liitumise poolt „Jah"114 inimest ja „Ei" 72 inimest.

Hääled lugesid lõplikult üle häältelugemise komisjonide liikmed ning pärast häälte kontrollimist kinnitati protokolliga andmete õigsus.

Hääletuse tulemused 29.11.18 kinnitatud seisuga on järgmised:

Sauga alevikust 218 soovis liituda Pärnu linnaga, 132 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 350 inimest ehk 37,5% Sauga aleviku elanikest.

Eametsa külast 116 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 74 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 191 inimest ehk 47,3% Eametsa küla elanikest. Üks sedel loeti kehtetuks.

Nurme külast 46 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 12 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 58 inimest ehk 40,6% Nurme küla elanikest.

Kilksama külast 51 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 91 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 142 inimest ehk 41,8% Kilksama küla elanikest.

Tammiste külast 381 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 122 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 503 inimest ehk 41,6% Tammiste küla elanikest.

Kiisa külast 13 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 22 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 35 inimest ehk 50% Kiisa küla elanikest.

Vainu külast 13 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 24 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 37 inimest ehk 49,3% Vainu küla elanikest.

Külade elanike arvamus on üheks otsuse langetamise asjaoluks, mille põhjal teevad lõpliku otsuse Tori valla ja Pärnu linna volikogud.

Lõplikud hääletustulemused tabelina.