« Tagasi

Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu on heaks kiitnud Tori valla arengukava 2018-2030 ja suunanud selle avalikustamisele.

Tori valla arengukava 2018-2030 avalik väljapanek toimub ajavahemikul 23.11.18 – 09.12.2018 Tori vallavalitsuses Sindis Pärnu mnt 12, teenuskeskustes Are alevikus Pärivere tee 17, Sauga alevikus Selja tee 1a ja Tori alevikus Selja mnt 2.

Elektrooniliselt saab arengukavaga tutvuda siin.

Lisa 1. Halduspiiri muutmise mõjude analüüs 

Lisa 2. Võõrandamisvajadusega teed Tori vallas

Ettepanekuid saab esitada kuni 09.12.2018 kirjalikult Tori Vallavalitsuses Sindis või e-posti aadressil tori@torivald.ee;

Tori valla arengukava 2018-2030 avalik arutelu toimub 12.12.2018 2018 kell 18.00 Sindi Seltsimajas. Tulge osalema!

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 on leitav siit

Eelarvestrateegia seletuskiri, investeeringute tegevuskava.