« Tagasi

Ohutus pürotehnika käsitlemisel aitab paremaid pühi pidada

Hiljuti toimus õnnetusjuhtum Põhja-Pärnumaal, kus laste käes plahvatanud ilutulestiku raketi tõttu said kaks 12- aastast poissi tõsiseid käe- ja näotraumasid. Kolmas seltskonnas olnud noormees pääses kergemate vigastustega. Uurimise käigus on välja selgitatud, et lapse käes plahvatas aastaid tagasi poisi vanaisale kingitud ilutulestiku rakett, mida noormehed üritasid põlema süüdata.

Juhtunud sündmuse valguses ning mõeldes peagi saabuvatele jõuludele ja aastavahetusele, soovitab Päästeamet rääkida lastega ilutulestiku ohtlikkusest ning pürotehnika kasutamise ohtlikkusest tervikuna. Sellised õnnetused on alati traagilised, kuid need kõik on ennetatavad.

Antud teemal rääkimine ja asjakohane teavitustöö aitab kaasa tõsise probleemi teadvustamisele. Me kõik peame endale aru andma, et selliseid sündmusi meie ümber juhtuda ei tohiks. Kõik lõhkekehad, kaasa arvatud ilutulestiku raketid on ohtlikud ning igasugust lõhkeainet peab käsitlema ülima ettevaatlikkusega. Ilutulestikku kasutades tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid, mis kasutusjuhendis välja on toodud.

Oluline on selgitada lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid, vanusepiiranguid ning näidata eeskuju ilutulestiku ohutul käsitlemisel. Lastele tuleb välistada pürotehnika kättesaadavus. Seaduslikest piirangutest enam, aitab õnnetusjuhtumeid vältida just lastevanemate kasvatustöö.

Meeles peab pidama, et pürotehnika väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi.

Pürotehnilise toote ostmisel ja kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata järgnevale:

* Pürotehnilisi tooteid osta ainult selleks vastavat luba omavast müügikohast. Tooteid ei tohi osta turult või suvaliselt isikult tänaval. Pürotehniline toode peab omama kasutusluba või CE-märgistust. Lisaks peab olema tootele märgitud selle nimetus, tootja või importija nimi ja aadress, vanusepiirang kasutamisel, ohtlikkuse kategooria, ohumaa, kasutusjuhend ja käitumisjuhend juhuks, kui toode pärast süütamist ei rakendunud.

* Kasuta toodet üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil. Oluline on silmas pidada ohumaad, süütamise viisi ja mis kõige olulisem, vanusepiirangut.

* Ilutulestikku hoia kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas.

* Enne toote kasutamist kontrolli, et sellel poleks mehaanilisi vigastusi. Vigastatud toode tuleb tagastada koheselt müüjale.

* Toote kasutamiseks tuleb valida õige aeg ja koht. Arvestada tuleb nii öörahu, ilmastikuolude kui toote ohutu kaugusega inimestest, hoonetest ja sõidukitest (vähemalt 30m). Kõige suuremaks probleemiks on hooletult kasutatud või korralikult toestamata ilutulestikurakettidest süttinud rõdud.

* Inimeste, loomade suunas pürotehnikat visata ei tohi, ka ei tohi visata neid lõkkesse, kaminasse ega teistesse tulekolletesse.

* Alkoholijoobes pürotehnilisi vahendeid kasutada ei tohi. Pürotehnika kasutaja peab olema kaine ning võtma sellega endale vastutuse.

* Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale. Selliselt käitudes võivad tagajärjed olla tõsised ning õnnetus lõppeda vigastustega.

* Kui toode ei rakendu, oota vähemalt 20 minutit enne selle üles korjamist. Ära jäta sellist toodet vedelema ega viska prügikasti vaid tagasta müüjale. Kahjutuks tegemiseks sobib ka toote vette viskamine.

* Märka, kui lastele müüakse neile mitte eakohaseid või sobimatuid tooteid. Sekku, et võimalikke õnnetusi ära hoida.

Ilutulestiku ja pürotehnika kasutamise ohutus

Eva-Maria Rand

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialist