« Tagasi

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2019. aasta taotlusvoor

Kodanikuühiskonna Sihtkapital pakub 2019. aastal vabaühendustele lisaks 2 vooru, millest saab toetust küsida just arenguhüppe ning sotsiaalse ettevõtlusega alustamise ettevalmistusele – nii enese- kui sihtrühma analüüsiks ning võimalikult hea ja mõjusa arenguhüppe või teenuste/toodete osutamise plaani välja töötamiseks.

Toetuse saamiseks peavad aga vabaühendused väga selgelt oma olemasolu vajadust põhjendama – miks on teema, millega nad tegelevad, oluline ja miks just see organisatsioon  ja sel viisil on parim seda tegema, sihtrühmale lisaväärtust looma. Sellel saab toetuste otsustamisel olema edaspidi palju suurem roll. Edaspidi ei erista me hindamisel ka üleriigilisi ja piirkondlikke ühinguid – kõigil on võrdne võimalus oma mõju kogukonnas, valdkonnas tõendada ja arenguks/teenuse osutamiseks tuge küsida.

Suures plaanis soovime KÜSKis, et meie panus Eesti vabaühenduste arengusse oleks selgem ja mõjusam kui varem.

2019. aasta vabaühenduste võimekuse tõstmisele suunatud taotlusvoorud:

1. Ettevalmistavad voorud, taotlemise tähtaegadega 4. veebruar ja 3. juuni

2. Arenguhüpete ja äriplaanide elluviimise voor, taotlemise tähtajaks September

 

Julgustame kõiki Tori valla vabaühendusi taotlusvoorudest osa võtma!

Lisainfo:

https://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ahe19