« Tagasi

Tunnustame vabatahtlikke!

Tunnustame tublisid vabatahtlikke! Kandidaate  saab esitada 10.septembrist – 10. oktoobrini, kolmes kategoorias: vabatahtlik; vabatahtlike kaasaja, juhendaja; ettevõte või asutus.

Tunnustamise eesmärk on tuua esile ning avaldada austust ja tänu inimestele, kes on vabatahtlikult panustanud Eesti ühiskonna arengusse. Tunnustusega pööratakse jätkuvalt tähelepanu vabatahtliku tegevuse mitmekesisusele ja järjepidevusele. Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul on soov tähelepanu pöörata kodanikuühiskonna arengule läbi aastate ning inimestele, kes vabaühenduste loomisloos vabatahtlikena panustanud.  

Igaüks võib olla vabatahtlik, olenemata soost, vanusest, haridusest või sissetuleku suurusest. Põhiline on tahe ning enda jaoks sobivate võimaluste leidmine. Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks.

Kandidaate võivad esitada nii eraisikud, kodanikuühendused, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused kui ka ettevõtted. Enda kandidatuuri ei saa üles seada.

Lisainfo: https://vabatahtlikud.ee/wp-content/uploads/2015/04/Tunnustus-statuut-2018.pdf