« Tagasi

Vabaühenduste ühekordse toetuse taotlemise tähtaeg on 15. september

Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Tori valla haldusterritooriumil, on suunatud Tori valla elanikele või tutvustab Tori valda laiemale üldsusele ja on kooskõlas kehtiva Tori valla arengukavaga. Ühekordse toetuse saamiseks, mida eraldatakse vabaühendusele kuni 300 eurot aastas, tuleb esitada vallavalitsusele taotlus 15. septembriks.

Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord

Taotlusvorm, doc 

Taotlusvorm, pdf