« Tagasi

Garantiikirjad huvikoolidele

Tori Vallavolikogu kehtestas 16.augustil 2018 määruse nr 33 „Huvikoolide toetamise kord," mis reguleerib  Eesti rahvastikuregistri andmetel Tori vallas elavate kuni 19-aastaste laste ja noorte huvihariduse toetamist valla eelarvest erahuvikoolis ja teise kohaliku omavalitsuse munitsipaalhuvikoolis. Määrus ei reguleeri huvikooli poolt kehtestatud lapsevanema õppetasu maksmise toetamist.

Toetuse maksmise aluseks on huvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud õpilaste nimekiri.

Toetust makstakse garantiikirja alusel  vastavalt kooli pidaja poolt  kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslikule maksumusele ning erahuvikoolidega sõlmitud koostöökokkulepetele. Toetus kantakse kooli pidaja pangakontole esitatud arvete alusel.

Tori vald on välja saatnud ühise garantiikirja Pärnu Linnavalitsusele, millega garanteeritakse Pärnu linna  munitsipaalhuvikoolides õppivate Tori valla (rahvastikuregistri andmetel)  õpilaste eest  2018/2019 õppeaastal. Lapsevanem eraldi garantiikirja Tori vallalt taotlema ei pea.

Erahuvikoolidele on välja saadetud kiri, et nad teataksid erahuvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse ning Tori vald saaks sõlmida koostöökokkuleppe. Lapsevanem eraldi garantiikirja Tori vallalt taotlema ei pea.

 

 

Lisainfo:

Erika Nõmm

noorsootöö nõunik

Tori Vallavalitsus

tel. 515 4337

erika.nomm@torivald.ee