« Tagasi

Head uudised Sauga tehnopargi arenduses

Oleme saanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt positiivse otsuse Tori valla taotluse „Sauga tehnopargi väljaarendamine" kohta, mille eesmärgiks on tehnopargis välja arendada sõidutee, kergliiklustee, tänavavalgustus tööstusala 10 krundile ning ettevõtetele vajalike kommunikatsiooniühenduste (ühisvee- ja kanalisatsioonivärk, sadeveekanalisatsioon) rajamine. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti elluviimine on oluline sest, ettevõtted otsivad Pärnumaal, eriti Pärnu linna vahetus naabruses tegutsemiskohti, millele oleks hea ligipääs, tegevus ei häiriks elanikke ja samas oleks ettevõtte personalile küllalt lähedal, et tööle tulemine oleks suuremate kuludeta. Tehnopargi territoorium on üks väheseid ettevõtluse otstarbeks planeeritud maa-alasid, mis asub Via Baltica rahvusvahelise maantee ääres, on vahetus läheduses Pärnu kaubasadamale, lennuväljale, kavandatavale rahvusvahelisele rongiühendusele Rail Baltic, hõreasustuse tõttu häirib vähe kohalikke elanikke ja potentsiaalseid töövõtjaid.

Projektiga luuakse valmisolek 10 uue ettevõtluskrundi kasutamiseks kogupindalaga 8,7 ha, mille tulemusena luuakse kolme aasta jooksul peale projekti ellu viimist 91 töökohta, pikemas perspektiivis 200 uut töökohta. Projekti kogumaksumus on 823 507,81 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 123 526,18 eurot ja toetus on maksimaalselt 699 981,63 eurot. 

Lisainfo:

Kaie Toobal

Tori Vallavalitsuse arendusnõunik

5058426

Kaie.toobal@torivald.ee