« Tagasi

Teade projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul.
 

Tammiste külas Veski tn 5*(73001:008:1391) kinnistule soovitakse püstitada üksikelamut ning seejuures suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10 % ulatuses.
 

Kurena külas Ritsika tn 20*(14901:001:0291) projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada detailplaneeringuga määratud tehnilise taristu paiknemist ja rajada kinnistule salvkaev ning reovee kogumismahuti.

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee ajavahemikul _11.06.2018 kuni 24.06.2018. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 25. juunil 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee.