« Tagasi

Sauga Põhikooli arengukava 2018-2020 projekti avalikustamine

Tori Vallavalitsuse 08.05.2018 istungil kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Sauga Põhikooli arengukava 2018-2020 projekt. Arengukava on avalikustatud ajavahemikul 14. mai  - 27. mai Sauga Põhikooli ja Tori valla kodulehel.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada arengukavasse kirjalikke ettepanekuid Sauga Põhikooli aadressil Nurme küla, Tori vald, Pärnu maakond või e-posti aadressil info@saugakool.ee