« Tagasi

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul

Eametsa külas Nugise tee 4 (73001:001:1060) kinnistule soovitakse püstitada üksikelamut ja seejuures suurendada detailplaneeringuga määratud hoone suurimat lubatud kõrgust 10 % ulatuses.

Tammiste külas Randivälja tee 15 (73001:008:1546) kinnistule soovitakse püstitada üksikelamut ning seejuures suurendada ja nihutada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10 % ulatuses ning täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi.

Eametsa külas Kannikese põik 7 (73001:001:0526) kinnistule soovitakse püstitada üksikelamut ja seejuures muuta detailplaneeringuga määratud ehitusjoont. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee.

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee ajavahemikul 02.05.2018 kuni 15.05.2018. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 16. mail 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas.