« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamine

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest
detailplaneeringu olemasolul Tori vallas Eametsa külas. Planeeringuala piirneb Pärnu linnaga ja hõlmab Kotka tee ning Kulli tee kinnistuid ja Lõo tänavat.

Projekteerimistingimustega täpsustame kõnesolevale maa-alale püstitatavate hoonete teenindamiseks vajalike ehitiste asukohtasid, juurdesõiduteede, kraavide ning vee- ja reoveetorustike rajamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee ajavahemikul 16.04.2018 kuni 29.04.2018. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 30. aprillil 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee.