« Tagasi

Tori Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi juristi ametikoha täitmiseks

Juristi tööülesanneteks on vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide nõustamine õigusalastes küsimustes; lepinguprojektide ja muude õigusalaste dokumentide kooskõlastamine ning nende väljatöötamisel ja läbirääkimistel osalemine; õiguslike analüüside või arvamuste koostamine; vaidenõuete menetlemine; vajadusel vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude väljatöötamisel osalemine; lepingust tulenevate vaidluste lahendamine; valla kohtus esindamine.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 08.02.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile eve.atka@torivald.ee või paberkandjal allkirjastatult Tori Vallavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa.

Täpsem info Töötukassa kodulehelt.