Tori Vallavalitsuse koosseis

27. novembril valiti Tori valla volikogus vallavanem, nimetati ametisse abivallavanemad ja valitsuse liikmed.

Fotol vasakult: abivallavanem arengu ja planeerimise alal Signe Rõngas, valitsuse liige Kaie Toobal, abivallavanem sotsiaaltöö alal Priit Ruut, vallavanem Lauri Luur, valitsuse liige Jüri Puust, abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Jana Malõh ja valitsuse liige Raigo Paulberg.