« Tagasi

Huvihariduse toetamine: lapsevanem eraldi garantiikirja Tori vallalt taotlema ei pea

Garantiikirja alusel  tasub Tori vald õppekoha tegevuskulu vastavalt kooli pidaja poolt  kirjalikult teatatud arvestuslikule maksumusele ning erahuvikoolidega sõlmitud koostöökokkulepetele. Toetus kantakse kooli pidajale esitatud arvete alusel.
Tori vald on välja saatnud ühise garantiikirja Pärnu Linnavalitsusele ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele, millega garanteeritakse tasumine Pärnu linna ja Põhja-Pärnumaa  munitsipaalhuvikoolides õppivate Tori valla (rahvastikuregistri andmetel)  õpilaste eest  2019/2020 õppeaastal. 
Erahuvikoolidega sõlmib Tori vald koostöökokkulepped, vastavalt nende poolt esitatud õpilaste nimekirjadele ning  erahuvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumusele.  Tori vald toetab erahuvikoole kuni 20 euroga kuus õpilase kohta.