« Tagasi

Esitage kandidaate Carl Robert Jakobsoni konkursile

Carl Robert Jakobsoni, Eesti rahva ärkamisaja suurkuju, õpetatud põllu- ja kirjamehe, Kurgja sümboltalu rajaja mälestuseks ning tema aadete ja pärandi tähtsustamiseks annab C. R. Jakobsoni Sihtasutus koostöös Pärnu Maavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga igal aastal välja autasud maakonna tunnustatumale põllumehele ning haridus- ja kultuuritegelasele.
 
C. R. Jakobsoni stipendiumite konkurss toimub Pärnumaa aasta tunnustatuma põllumehe ning haridus- ja kultuuritegelase väljaselgitamiseks. Autasusid antakse välja aastast 1989.
 
Konkursi eesmärk on väärtustada Pärnu maakonna põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste tööd, kes on vähemalt viimased kümmekond aastat andnud suure panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu edendamisse.
Konkurssi korraldab C. R. Jakobsoni Sihtasutus koostöös Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga. Konkursi viib läbi konkursi žürii, mille koosseisu kinnitab C. R. Jakobsoni Sihtasutuse nõukogu. Žüriisse kuuluvad Pärnumaa Põllumajandustootjate Liidu, Pärnumaa Talupidajate Liidu,  Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja ajalehe Pärnu Postimees esindajad, igast üks, ja kaks SA nõukogu liiget.
Taotlusi kandidaatide kohta võivad esitada töökollektiivid, põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste ühendused, kohalikud omavalitsused, külaseltsid, muud MTÜ-d, liikumised, seltsid.
 
Vabas vormis kirjalik taotlus kandidaadi CV andmete ja põhjendusega, miks ta on väärt konkursil osalema, samuti esitaja(te) kontaktandmetega, saata 15. juuliks C. R. Jakobsoni Talumuuseumisse aadressil Kurgja küla, Põhja-Pärnumaa vald 87612 Pärnu maakond või e-posti aadressil kurgja@maaelumuuseumid.ee
 
Aasta tunnustatum põllumees ning haridus- või kultuuritegelane saavad C. R. Jakobsoni mälestusmedali, C. R. Jakobsoni Sihtasutuse tänukirja ning rahalise autasu vastavalt autasufondi suurusele.
Autasufond tunnustatutele moodustatakse Sihtasutusele tehtavatest riiklikest, POL-i, kohalike omavalitsuste, põllumeeste ühenduste ning muudest eraldistest ja annetustest.
Autasud antakse võitjaile üle   21. juulil Avatud talude päeval  Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis.