« Tagasi

Avalik konkurss Tammiste Lasteaia ja Tori Lasteaia direktori ametikoha täitmiseks

TORI VALLAVALITSUS

kuulutab välja avaliku konkursi

Tammiste Lasteaia ja Tori Lasteaia direktori 1,0 ametikoha täitmiseks, tööle asumise aeg 1.02.2018

Töö kirjeldus

Tammiste Lasteaia ja Tori Lasteaia direktori peamine ülesanne on kindlustada lasteasutuste tulemuslik ja häireteta töö ning lasteasutuste kodukorra ja lepingute täitmine, õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine koostöös pedagoogiliste nõukogudega, lasteasutuste hoolekogudega, juhtkonna ja Tori Vallavalitsusega.

Nõudmised kandidaadile

·         vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele;

·         vähemalt 5-aastane pedagoogilise töö kogemus koolieelses lasteasutuses;

·         pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas);

·         enamlevinud infotehnoloogia vahendite ja kontoritarkvara kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;

·         eesti keele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel;

·         vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

·         koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;

·         kasuks tuleb eelnev töökogemus koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja ja direktorina.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

·         kirjalik avaldus;

·         elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

·         ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

·         kandidaadi nägemus lasteaedade juhtimisest

·         muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 22. jaanuariks 2018 Tori Vallavalitsuse aadressil  Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, Pärnumaa või digiallkirjastatult e-aadressile eve.atka@torivald.ee, märgusõna „Konkurss". Lisainformatsioon telefonil 525 9421