« Tagasi

Aasta haridustöötajad on Andra Sõmer, Astrid Närep ja Nelli Vadam.

Tänavused Tori valla aasta haridustöötajad on Andra Sõmer, Astrid Närep ja Nelli Vadam.

Andra Sõmer alustas Tori põhikoolis 2006. aastal tantsuringide juhina. Ta peab väga oluliseks laste tervise ja füüsilise aktiivsuse toetamist ning aktiivse elustiili kujundamist. Andra püüab kõigile tantsurühmas oma rolli leida. Väljunditeks on esinemine kooli üritustel, valla esindusüritustel ning konkursil „Koolitants". Auhindu on aastate jooksul noppinud nii õpetaja kui ka tema õpilased. Andra lööb kaasa kõigis koolirahva tegemistes. Peale uue võimla valmimist 2009. aastal töötab Andra lisaks võimla administraatorina, tema ülesanneteks on koordineerida tegevust võimlas ja valla spordiüritusi, juhendada jõusaalis treenivaid inimesi, viia läbi treeninguid, toetada spordialgatusi, otsida koostööpartnereid ja leida projektide kaudu lisavahendeid piirkonna spordielu toetuseks. Andra täiendab end pidevalt ning on omandanud  treeneri kvalifikatsiooni. Andra on väga koostöövalmis, tema julgustamisel on paljud kogukonnaliikmed tee spordisaali leidnud. Andra oli üks initsiaator MTÜ Tori Spordiklubi loomisel 10 aastat tagasi ning on praegu spordiklubi juhatuse esimees. Andra on olnud valla esinduste kokkupanija erinevatel spordivõistlustel ning lööb kaasa Pärnumaa Spordiliidu tegemistes.

 

Astrid Närep töötab Sindi lasteaias 1993. aastast, 2013. aastast lasteaia üldlogopeedina. Kõnearendustöös peab Astrid Närep tähtsaks kõne erinevate valdkondade kõrval ka psüühiliste protsesside arendamist. Astrid arvestab lapse kui isiksusega, on sõbralik ja pakub lapsele alati midagi põnevat ja huvitavat. Ta kaasab lapse kõnearendustegevustesse ka vanemad. Astrid on tegevusteks kogunud ja koostanud õppevahendeid. Ta on kohusetundlik, abivalmis, kompetentne ja seetõttu kolleegide ja lastevanemate seas hinnatud. Astrid on aktiivne osaleja lasteaia tervisenõukogu töös. Ta nõustab ka oma kolleege ning on oma töökogemust tutvustanud Pärnu maakonna pedagoogidele.

Ta on korraldanud laste kunstiloomingu näitusi, juhendanud lapsi, kes on joonistusvõistlustel saavutanud auhinnalisi kohti. Astridi algatusel on toimunud Sindi lasteaia luulepäevad, ta on olnud emakeelepäeva ürituste korraldaja. Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks koostas ta kogumiku „100 terakest Sindi lasteaia lastelt". Astrid on osalenud lasteaia õppekava väljatöötamisel ja täiendamisel.

 

Jänesselja lasteaia muusikaõpetajal Nelli Vadamil täitus tänavu lasteaias töötamisest 34 aastat. Nelli Vadam on oluliselt kaasa aidanud Jänesselja lasteaia eripära – rahvakultuuri tundmaõppimise – arendamisele. Ta peab väga tähtsaks rahvakultuuri püsimist  ja rahvakultuuri tähtpäevade tähistamist lasteaias ning on olnud lasteaia laulu- ja tantsupeo traditsiooni loomise toetaja. Nüüdseks on teoks saanud juba neli lasteaia laulu- ja tantsupidu. Nelli Vadam juhib Pärnumaa lasteaedade muusikaõpetajate ainesektsiooni tööd alates 2002. aastast. Ta on organiseerinud ja läbi viinud maakonna ja ka linna muusikaõpetajatele õppepäevi.

Oma kasvandikega on Nelli Vadam osalenud laulupäevadel, konkurssidel jm üritustel. Laste kohanemisel lasteaiaga on juba 13 aastat olnud suureks abiks Nelli juhendatav koduste laste laulu- ja mänguring. Alates 2009. aastast on Nelli läbi viinud lasteaialaste loovusringi. Nelli Vadamil jätkub head sõna ja sooja südant iga lapse jaoks, tema muusikatunnid on professionaalsed ja vaheldusrikkad, pakkudes lastele nii laulu, rütmi- ja pillimängu, laulumänge, tantsu ja loovliikumist.

 

Suur tänu südamega tehtud töö eest! Ettepanekuid aasta haridustöötaja aunimetuse kandidaatide kohta said esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Aasta haridustöötaja aunimetuse nimetamise ettepanekud esitas Tori vallavalitsusele vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon. Haridustöötajate tunnustamine leiab aset 8. oktoobril Tammiste lasteaias.