Tunnustuste saajad

2021

Tori valla aukodanik on Urmas Simson, aasta tegijad SA Eesti Maaelumuuseumid ja Sindi Tuletõrje Selts. 

Urmas Simson on Tori hobusekasvanduse staažikas tallitöötaja-traktorist, kel on läbi aastate jätkunud tahet ja missioonitunnet panustada hobusekasvanduse igapäevaellu, aidates sellega kaasa Tori sümboli – Tori tõugu hobuse säilimisele. Urmas on olnud usin ja pühendunud töötaja. Kui hobusekasvanduses olid keerulised ajad, viibis palkade maksmine, nappis traktorikütet ja sööta, olid hobused siiski korralikult hooldatud. Toona ütles Urmas, et ei saa hobusekasvandusest ära tulla, sest ükskord peab hakkama paremini minema. Urmase optimism, kohuse- ja vastutustunne pole olnud asjatu, tänavu tähistas äsja põhjalikult renoveeritud hobusekasvandus 165. tegevusaastat.

Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid eestvedamisel on Tori hobusekasvandus põhjalikult renoveeritud. Korda tehti kõik ajaloolised hobusekasvanduse hooned, suurt tähelepanu pöörati haljastusele. Mõeldud on sellele, et kõik hooned saaksid erinevatest vajadustest tulenevate tegevustega täidetud. Koostöös Tori muuseumiga on valminud näitus, mis tutvustab Tori kihelkonna ja Tori hobutõu ajalugu. Lapsed saavad tutvuda hobustega ja lustida mänguväljakul.

Augustis tähistas hobusekasvandus 165. tegevusaastat konverentsi ja perepäevaga, kus sai uudistada valminud kompleksi ja selle elanikke ning nautida kultuuriprogrammi. Hobusekasvanduse korrastatud territoorium pakub mitmesuguseid võimalusi sündmuste korraldamiseks, kompleksi areng on kaasa toonud uute töökohtade tekkimise piirkonda. Kogu Tori hobusekasvanduse tegevus tõstab valla mainet ja toob Tori vallale tuntust.

 

Sindi Tuletõrje Selts on väga teotahteline vabatahtlik organisatsioon, mille liikmed kannavad iga päev hoolt kogukonna ohutuse ja turvalisuse eest. Seltsi eesmärk on muuta kodukant ohutumaks ja tõsta inimeste teadlikkust. Selleks viiakse läbi infopäevi, tehakse jää-, vee- ja tuleohutusalast teavitustööd, kodunõustamisi ja aktiivset koostööd kohaliku omavalitsusega, osaletakse päästetöödel ja abistatakse kutselisi päästjaid. Selts osaleb sageli kogukonna heaolu toetavates ettevõtmistes, näiteks rajatakse uisuväljakuid ja korraldatakse talguid, tehakse lõkkepatrulle, paigaldatakse kodudesse suitsuandureid, jagatakse ohutusalaseid teadmisi nii lastele kui täiskasvanuile, on käidud abiks tormikahjusid likvideerimas ning tagatud ohutust Sindi kärestikul toimunud aerutamisvõistlustel.

Tori valla aasta kultuuriedendaja 2021 on ansambel Agulipoisid, aasta noore Marko Šimanis ning Berit Eriste ja Merili Eenraid (ansambel Viiulijannad), aasta sportlane on sõudja Tõnu Endrekson, aasta spordiedendaja jalgpalliklubi Poseidon ja aasta sotsiaalvaldkonna edendaja Gerli Mets.

Ansambel Agulipoisid on Tori valla koolinoortest koosnev rahvamuusikabänd, mis esitab tuntud rahvalaule ning hoiab seeläbi au sees traditsioonilist Eesti rahvamuusikakultuuri. Kolm aastat tegutsenud ansamblis on neli liiget: John-Silver Mitt ja Märt Jaanus Tammann lõõtspillidel, Martti Šorin kitarril ja Siim-Kaspar Kollamaa basskitarril. Ansamblis on iseõppijad, kes toetavad ja juhendavad üksteist, nende tegevus innustab ka teisi. Sel suvel on ansambel esinenud Eestimaa eri paikades Kihnust kuni Põlgasteni 15 korda ning kogunud palju fänne.

Marko Šimanis on 19-aastane Sindi noor, kes lõpetas kevadel Sindi gümnaasiumi. Ta on olnud paljudele eeskujuks oma aktiivsuse ja sportliku ellusuhtumisega. Suure sulgpallihuvilisena on ta kaasa tõmmanud hulga Sindi noori, korraldades koostöös noortekeskusega sulgpallivõistlusi ja otsinud võimalusi, kuidas ala saaks harrastada rohkem noori. Marko tegeleb ka mitme teise spordialaga, ta on ärgitanud noori discgolf'i mängima ja võistlustestki osa võtma. Markole läheb korda sportimisvõimaluste parendamine Sindis, näiteks väliujula ja selle korrashoid. Lisaks on Marko olnud silmapaistev õpilasmalevlane, sel aastal pälvis ta Sindi malevarühma töökaima malevlase tiitli.

Berit Eriste ja Merili Eenraid õpivad juba üheksandat aastat Sindi muusikakoolis viiulit. Pärast muusikakooli lõpetamist on nad jätkanud õpinguid lisa-aastatel ning viimastel aastatel keskendunud koosmängimisele ja kontserttegevusele. Nende loodud on ansambel Viiulijannad, mis on esinenud Viljandi Folgil, Tori hobusekasvanduse juubeliüritusel, kodukohvikute päevadel, Paikuse noortepäeval, muusikakooli kontsertidel jne. Berit ja Merili on iseisesvad, loomingulised ja aktiivsed ning suureks eeskujuks noorematele muusikakooli õpilastele. Nad on hea meelega valmis juhendama ka nooremaid õpilasi, avatud suhtlejatena on nad kaasa mõelnud Sindi muusikakooli arendamise ja kaasajastamise teemal. Berit kuulub Tori noortevolikokku ja mängib Pärnu viiuldajate ansamblis Spelmanslag, Merili tegeleb aktiivselt jalgrattaspordiga ning on aastaid sõitnud rattamaratonide sarja Estonian Cup.

Tõnu Endrekson kuulus koos Kaspar Taimsoo, Allar Raja ja Jüri-Mikk Udamiga Eesti paarisaerulise neljapaadi koosseisu, mis sai tänavusel Tokyo suveolümpial kuuenda koha. 42-aastane Tori valla elanik ja maailmaklassi kuuluv sportlane tegi olümpiadebüüdi 2004. aastal Ateenas, kus tuli kahepaadis koos Leonid Guloviga neljandaks. Neli aastat hiljem peetud Pekingi mängudelt tõi Jüri Jaansoniga kahepaadis võistelnud sõudja koju hõbemedali. Viimasel kümnendil on Tõnu Endrekson võistelnud olümpiamängudel neljapaadi koosseisus – 2012. aastal saadi Londonis neljas koht ning 2016. aastal Rio de Janeiros pronks.

Jalgpalliklubi Poseidon on jalgpalli juurde toonud üle saja eri vanusesTori valla lapse ja noore. Klubi alustas treeningutega Sindis 2014. ja Ares 2016. aastal. Praegu tegutseb Sindis viis ja Ares kaks treeningrühma, sellest sügisest lisandub Suigu lasteaia treeningrühm. Klubi on aastatega palju arenenud ning treenerid töötavad noorte spordihuvilistega pühendunult ja järjepidevalt. Osaletakse maakondlikel, vabariiklikel ja välismaistel turniiridel, Eesti meistrivõistlustel ja korraldatakse spordilaagreid, noorte seas juurutatakse mõtteviisi, et õppimine on lahe. Klubi algatusel on renoveeritud Sindi staadion, Are kooli staadionil õhutati ja korrastati muru. Klubi kaasab kogukonda, vabatahtlikke ja lapsevanemaid. Tänu sellele on nii Sindis kui Ares elavnenud sportlike eluviiside harrastamine – vanemad liiguvad ja spordivad rohkem ning teadlikumalt, et olla lastele eeskujuks ja hoida oma tervist. Piirangute ajal kasutas klubi loovat lähenemist, korraldades läbi veebi põnevaid viktoriine ja treeninguid.

Gerli Mets on olnud põhjalik ja kaasav Tori vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Tema eestvedamisel on komisjon tutvunud valla sotsiaalasutuste ning sotsiaalala töötajatega. Piirangute ajalgi on Gerli suutnud komisjoni efektiivselt töös hoida, kasutades selleks veebirakendusi.

 

2020

Tori valla aukodaniku nimetuse sai Aivar Ruukel. Aasta tegija tiitli pälvisid Tori rahvamaja juhataja Argo Juske ja discgolfiklubi „Albatross".

Tori valla aukodaniku nimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes oma elutööga on tööalaselt või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

Aivar Ruukel on oma töö ja ühiskondliku tegevusega arendanud Soomaa piirkonda ning toonud nii Soomaale kui kogu Tori piirkonnale tuntust Eestis ja välismaal. Tänu temale teatakse Soomaad ja selle „viiendat aastaaega" igas Eestimaa piirkonnas. Tema eestvedamisel hakati rajama laudteid Soomaa rabadesse.

Ta on oskuslikult ühendanud turismi ja looduse kaitsmise. Teda võib pidada ökoturismi ideede „maaletoojaks", loodusturismi käivitajaks ja edendajaks. Ruukel on Eesti Ökoturismi Ühenduse asutaja ja juht ning MTÜ Eesti Maaturismi asutajaliige. Ruukelit saab pidada ka ühepuulootsiku ehk haabja ehitamise ja kasutamise kultuuri hoidjaks. Tänu temale säilitati vanade haabjameistrite kogemused ning neid antakse edasi uutele tegijatele. Tema eestvõtmisel on Soomaa rahvuspark saanud tunnustatud rahvusvaheliste rahvusparkide valdkonnas (Eeden , PAN-Parks).

Teda on tunnustatud:

Tori valla aasta tegija aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele ja/või juriidilisele isikule või kollektiivile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust viimase aasta jooksul.

Argo Juske on olnud aastaid Tori rahvamaja juhataja. Samas on ta tegev ruumide dekoreerimisega. Tema kujundatud ruumid on saanud omamoodi kaubamärgiks kogu Tori valla sündmustele ning kaugemalgi kui Tori vallas. Argo ideedes nii sündmuste organiseerimisel kui ruumide dekoreerimisel on ühiseks jooneks piiride puudumine, eripäraste lahenduste leidmine ja loovus.

Tema teeneks on see, et Toris pole rahvamaja mitte ainult vanas magasiaidas, vaid kogu piirkonnas. Olgu selleks raba, põrgu, park, kirik, muuseum või puukuur. Tänu temale on viimastel tantsu-ja laulupidudel olnud Pärnumaa rongkäik väga omanäoline.

Argo on Pärnu maakonna esindaja Eesti rahvamajade ühingus, ta on selle esinduskogu liige, MTÜ Eesti Harrastusteatrite Liidu liige, MTÜ Eesti Floristi juhatuse liige, MTÜ Soomaa Turismi juhatuse liige, Pärnumaa rahvakultuuri keskseltsi liige, Eesti evangeelse luterliku kiriku Tori Püha Jüri koguduse juhatuse liige.

Discgolfiklubi Albatross liikmed planeerisid ning ehitasid Sindi linna 18 korviga discgolfiraja, mis avati käesoleva aasta 30. augustil. Discgolfirada asub Sõpruse pargis, raekoja ja tammede pargi vahelisel alal.

Discgolfiklubi Albatross liikmete poolt teostati kõik planeerimis- ja ehitustööd, puude hooldus- ja piiramislõikused. Samuti ka kuivanud ning isetekkeliste puude langetamised. Planeerides rada jälgiti mängijate ja teiste terviserajal ning jõeääres liiklejate ohutust.

Discgolfirada on Sinti oodatud kaua ning see annab peredele ja sõpruskondadele lisavõimaluse vaba aja veetmiseks värskes õhus ning kaunis looduses.

Rada on aktiivselt kasutusele võetud ning kiidusõnu on saanud: pikad ja korralikud tiialad, rajamärgistused ja kaardid (kaardile on märgitud ideaalne maandumise koht ja palju sinna meetreid on seda pole ma kusagil näinud), korralikud OB tokid ning tiialade ja korvide vahemaad (ei teki tunnet, et kusagilt võib ketas pihta tulla).

Tänu Discgolfiklubi Albatross liikmete vabatahtlikule tööle on Tori valda loodud väga heal tasemel 18 korviga discgolfirada, mis on loonud lisaväärtuse inimeste elukeskkonnale ning toonud vallale positiivset tuntust.

Tori valla aasta noore tiitli pälvisid Leho Hiienurm ja noortebänd Rahkamm.

Leho Hiienurm on sügisest Pärnu Koidula gümnaasiumi 10.a klassi õpilane, endine Are kooli õpilasesinduse liige, aktiivne ja kaasalööv noor Are avatud noortekeskuses, osaleja Sauga avatud noortekeskuse korraldatud ülevallalises rahvusvahelisese noorteprojektis „Brave New Reloaded", Are Talendijahi 2018. aasta võitja ja möödunud aastal ka Pärnumaa aasta sporditeo tiitli omanik. Leho Hiienurm kuulub Eesti parimate Rubiku kuubiku kokkupanijate hulka, ta pani 3x3-kuubiku kokku kaheksa sekundiga.

Rahkamm alustas tegevust Are avatud noortekeskuses 2018. aastal. Bändi juhendaja on muusik ja pillimeister Heini Soobik. 2020. aastal on bändi koosseisus: Rasmus Aassalu (basskitarr), Mari Kuusik (soolokitarr, laul), Arti Tugedam (akordion, süntesaator, laul) ja Kaisa Plastunov (trummid). Rahkamm korrastas Are huvikeskuses asuva endise kinoruumi bänditoaks ning on nüüdseks esinenud Are Talendijahil, Tori valla noortepäeval Saugas, Are kooli ja Are noortekeskuse üritustel ning Pärnumaa noortebändide festivalil.

Tori valla aasta kultuuriedendaja on Merike Teppan-Kolk, kes on nii Selja lauluseltsingu eestvedaja kui Sindi muusikakooli direktor. Käesoleval aastal täitus Selja lauluseltsingul 20. tegevusaasta, mida tähistati piduliku kontserdiga ning Sindi muusikakool on sageli esindatud mitmetel üritustel ja olnud oluline asutus valla kultuurielus.

Tori valla aasta sportlane on Liisu Mitt, kes tegeleb sõudmisega alates 2014. aastast Pärnu sõudeklubis. Liisu Mitt osales sel aastal U23 sisesõudmise Euroopa meistrivõistlustel ning pälvis maailmameistri tiitli 500 m distantsil ja 7. koha 2000 m distantsil. Juuni lõpus Leedus toimunud võistlustel Merevaigust Aer sai Liisu Mitt teise koha paarisaeru kahepaadil ning augustis toimunud Balti matšil teise ja kolmanda koha paarisaeru kahepaadil. 2019. aastal võitis Liisu Mitt üliõpilaste Euroopa meistrivõistlustel paarisaeru kahepaadil esikoha.

Tori valla aasta spordiedendaja on Ahto Saar, kes oli 2009. aastal üks Tori spordiklubi asutajatest ja on sellest ajast alates olnud asendamatu liige klubi juhatuses. Lisaks juhib Ahto Saar 2010. aastast Tori Põrguliste vutitiimi, kellega osaletakse Eesti jalgpalliliidu korraldataval rahvaliiga- ja saalijalgpalli turniiridel ning korraldatakse kaks korda aastas Toris jalgpalliturniire, kuhu on oodatud võistkonnad üle Eesti. Tema eestvedamisel ja Tori vallavalitsuse toetusel valmis 2016. aastal Tori põhikooli parki kuue korviga discgolfirada.

Tori valla aasta sotsiaalvaldkonna edendaja on Kaj Wahlroos, kes on Soomes Savitaipale noorte tugiühenduse (Savitaipaleen Nuorison Tuki ry – Savitaipale Youth Organization) juht ning kellel on juba paarkümmend aastat olnud märkimisväärne panus Pärnu piirkonna ja Tori valla sotsiaalvaldkonna arengusse. Väga palju abi on olnud Kaj poolt toodud invaabivarustusest (ratastoolid, rulaatorid, haiglavoodid jpm). 2019. ja 2020. aastatel on Kaj Wahlroos toetanud Tori valla lastelaagrite läbiviimist. Lastelaagrite sihtrühmaks on olnud seadusega pahuksisse sattunud või sellises riskis olevad lapsed, samuti rahalistes raskustes olevate perede lapsed, kelle vanemad majanduslikel põhjustel lastele suvist laagrit võimaldada ei saaks.

 

2019

Tori valla aukodanikeks kinnitati Hans SollSilva Mürel ja Ants Tugedam. Aasta tegijateks said Ralf-Henry Kaas Pärnu jõest laevavraki välja toomise eest, Meander Kinnisvara OÜ ja Kilingi-Nõmme Majandusühistu Tammiste Coopi rajamise eest ja Jõesuu küla eestvedaja Tiia Kass.

Tori valla aukodaniku nimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes oma elutööga on tööalaselt või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust. Avaldame lühikokkuvõtted Tori valla aukodanike esildistest.

Hans Solli juhitud kodanikualgatuslik rühm on aidanud kaasa sellele, et 2015. aasta aprillis omandas riik Sindi paisu ning alustas projekteerimist betoonpaisu lammutamiseks ja loodusilmelise kärestiku rajamiseks. Paisu avamisega paraneb kalavarude seis kogu Pärnu jõestikus ning kalade vaba liikumine parandab ökoloogilist tasakaalu. Kalade kudealade avamisega suurenevad kalavarud Pärnu lahes ja laiemalt Läänemeres.

Silva Mürel on Tori apteegi juhataja alates 1987. aastast ning on kogu töötatud aja jooksul hoolinud valla kodanike tervisest, seda ka väljaspool oma tööaega. Vanematele elanikele viib Silva Mürel rohud koju kättegi. Proviisori amet on naise elutöö, mis on toetanud ka valla arengut.

Ants Tugedam on Are piirkonnas lugupeetud ja staažikas bussijuht, kes on kohalike hulgas väga hinnatud. Ants Tugedam oskab ennetada reisijateveol ette tulevaid probleeme, näiteks suhtleb ta lapsevanematega, kui koolibussi graafikus on muudatusi ning veendub, et igale lasteaialapsele ikka vanem vastu tuleks ja on mõnikord lapsed ka koduukseni viinud. Ants Tugedam on muu hulgas olnud õpilasmalevas noorte vabatahtlikuks juhendajaks, lüües ka ise töötegemisel kaasa. Ants Tugedam on Are piirkonna laste jaoks väga heaks eeskujuks.

 

Tori valla aasta tegija aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele ja/või juriidilisele isikule või kollektiivile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust viimase aasta jooksul. Avaldame lühikokkuvõtted Tori valla aasta tegijate esildistest.

Ralf-Henry Kaas tõi välja Paikuse osavalla ja Sindi linna piiril Pärnu jões ligi viis aastakümmet lebanud laevavraki. Kaas vedas eest paarinädalast tööd, et tuua välja 26-meetri pikkune, 5 meetri laiune ja ligi 20 tonni kaaluva laevarusu jõest välja, lõigata tükkideks ja viia vanametalli kokkuostu. Pärast vraki väljatoomist tuli raskete masinate rikutud jõekallas taastada. Kogu projekt sündis kodanikualgatuse käigus tegijate enda kuludega.

Tammiste külla Coopi kaupluse loomine 2018. aasta lõpul parandas ja väärtustas paikkonna elukeskkonda. See kauplus ei ole oluline vaid Tammiste küla elanikele, vaid ka neile, kes sõidavad Pärnu- Rakvere-Sõmeru maanteel iga päev tööle ja koju. 1500 elanikuga Tammiste küla on sellise tasemega kauplust juba ammu oodanud. Aasta tegija aunimetuse saavad Meander Kinnisvara OÜ, kes investeeris kaupluse hoonesse ja Kilingi-Nõmme Majandusühistu, kes avas antud ruumides Coopi kaupluse.

Jõesuu küla eestvedaja Tiia Kass on tööalase ja ühiskondliku tegevusega parendanud kohaliku kogukonna elukeskkonda. Jõesuu külamaja käivitumine näitab eelkõige seda, kui suur roll ja jõud on kohalikel ettevõtlikel inimestel. Jõesuu küla tegemisi on märgatud nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil, mis on toonud tuntust ning positiivset mainet paikkonnale ja Tori vallale. Jõesuu külamajas on elu hoogsasti käima lükatud, uksed on avatud nii kohalikule kui kaugemalt tulijale. Majas jätkub tegevust noortele ja täiskasvanutele. Jõesuu küla aktiiv on avatud meele ja positiivse hoiakuga muudatustesse. 2019. aasta 29. juulist pakub Jõesuu külamaja kogukonnale ka raamatukoguteenust

Tori valla aasta kultuuriedendaja aunimetus anti valla kultuurikollektiivide juhendajatele, kes viisid oma juhendatavad kollektiivid juubeliaasta laulu- ja tantsupeole "Minu arm". Tänu pärimuse kandjate pühendumisele ja järjekindlale tegevusele püsivad meie vallas elujõulised nii rahvatants kui koorilaul. Tori valla aasta kultuuriedendaja aunimetuse pälvisid:

Marje Tilk – Sindi gümnaasiumi mudilaskoori juhendaja;

Kristel Reinsalu – Sindi laulukoori juhendaja;

Ester Murrand – Sindi laulukoori juhendaja;

Kalli Rõõmusaare – Tori segakoori juhendaja;

Marko Sassjan – naisrühma Sassis Sussid juhendaja;

Anneli Kondrad – naisrühma Tammepiigad juhendaja;

Malle Ormilaan – tantsuansambli Kuu naisrühm juhendaja;

Tiina Saar – naisrühma Anna ja Minna juhendaja;

Mariann Pärnoja – Tori rahvamaja segarahvatantsurühma juhendaja;

Anne Rätsep – Tori põhikooli 4H lastekoori kuuluvate õpilaste juhendaja.

Tori valla aasta sportlase aunimetuse pälvis maadlusklubi Leo maadleja Robyn Paulberg. Robyn on saavutanud klubi esindades pea igal osaletud võistlusel pjedestaalikoha ning samas olnud edukas ka õppetöös.

Tori valla aasta spordiedendaja tiitli sai Kadi Ruumet.

Kadi Ruumet on MTÜ Tori Spordiklubi aktiivne liige, ta on püsiva tööga saanud jumpingu treeneri litsentsi ja täiendab ennast pidevalt nii Eestis kui välismaal. Ta on särav ja energiast pakatav treener, kelle jumpingu treeningud kooliõpilastele ja täiskasvanutele on Toris ja Ares väga populaarsed.

Tori valla aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse said Anneli Kask ja Uno Kask ning Piret Dreimann.  

Anneli ja Uno Kask aitasid eakat naabrit, kelle kodu oli tulekahjus elamiskõlbmatuks muutunud. Anneli ja Uno Kase algatusel ja suure isikliku tööpanuse abiga rajati naabrile tema enda krundile endisesse saunamajja köök-tuba.

Piret Dreimann on piirkonnapolitseinikuna lähendanud politseid kogukonnale. Tema tihe koostöö sotsiaalosakonnaga aitab lahendada ja ennetada elanike turvalisust mõjutavaid probleeme. Piretit võib märgata tööd tegemas ka töövälisel ajal, kogukonna heaolu on tema südameasi.

Tori valla aasta noore tiitli pälvisid Kaur Kasemaa ja Ingela Uussalu.  

Sindi gümnaasiumi õpilane Kaur Kasemaa paistab juba aastaid silma omaalgatuslike ettevõtmistega, kaasates sageli oma tegemistesse teisigi eakaaslasi. Ta on tegev kooliraadio ja -televisiooni töös, avaldanud fotoalbumi „Sindi eile ja täna", löönud aktiivselt kaasa Sindi avatud noortekeskuse tegemistes. Kokandushuvilisena on ta ellu kutsunud Sindi Pannkoogipäeva.

Ingela Uussalu on silma paistnud väga heade õpitulemustega ning lõpetanud Are kooli kiitusega. Ta on osa võtnud nii maakondlikest olümpiaadidest-konkurssidest kui esinenud edukalt ülevabariigilistel võistlustel, olles seejuures esindanud pea kõiki valdkondi. Ta on tähelepanuväärselt loominguline, osalenud kooli õpilasomavalitsuse töös ning olnud noorematele heaks eeskujuks.