Tori valla tunnustuste saajad 2021

Tori valla aukodanik on Urmas Simson, aasta tegijad SA Eesti Maaelumuuseumid ja Sindi Tuletõrje Selts. 

Urmas Simson on Tori hobusekasvanduse staažikas tallitöötaja-traktorist, kel on läbi aastate jätkunud tahet ja missioonitunnet panustada hobusekasvanduse igapäevaellu, aidates sellega kaasa Tori sümboli – Tori tõugu hobuse säilimisele. Urmas on olnud usin ja pühendunud töötaja. Kui hobusekasvanduses olid keerulised ajad, viibis palkade maksmine, nappis traktorikütet ja sööta, olid hobused siiski korralikult hooldatud. Toona ütles Urmas, et ei saa hobusekasvandusest ära tulla, sest ükskord peab hakkama paremini minema. Urmase optimism, kohuse- ja vastutustunne pole olnud asjatu, tänavu tähistas äsja põhjalikult renoveeritud hobusekasvandus 165. tegevusaastat.

Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid eestvedamisel on Tori hobusekasvandus põhjalikult renoveeritud. Korda tehti kõik ajaloolised hobusekasvanduse hooned, suurt tähelepanu pöörati haljastusele. Mõeldud on sellele, et kõik hooned saaksid erinevatest vajadustest tulenevate tegevustega täidetud. Koostöös Tori muuseumiga on valminud näitus, mis tutvustab Tori kihelkonna ja Tori hobutõu ajalugu. Lapsed saavad tutvuda hobustega ja lustida mänguväljakul.

Augustis tähistas hobusekasvandus 165. tegevusaastat konverentsi ja perepäevaga, kus sai uudistada valminud kompleksi ja selle elanikke ning nautida kultuuriprogrammi. Hobusekasvanduse korrastatud territoorium pakub mitmesuguseid võimalusi sündmuste korraldamiseks, kompleksi areng on kaasa toonud uute töökohtade tekkimise piirkonda. Kogu Tori hobusekasvanduse tegevus tõstab valla mainet ja toob Tori vallale tuntust.

Sindi Tuletõrje Selts on väga teotahteline vabatahtlik organisatsioon, mille liikmed kannavad iga päev hoolt kogukonna ohutuse ja turvalisuse eest. Seltsi eesmärk on muuta kodukant ohutumaks ja tõsta inimeste teadlikkust. Selleks viiakse läbi infopäevi, tehakse jää-, vee- ja tuleohutusalast teavitustööd, kodunõustamisi ja aktiivset koostööd kohaliku omavalitsusega, osaletakse päästetöödel ja abistatakse kutselisi päästjaid. Selts osaleb sageli kogukonna heaolu toetavates ettevõtmistes, näiteks rajatakse uisuväljakuid ja korraldatakse talguid, tehakse lõkkepatrulle, paigaldatakse kodudesse suitsuandureid, jagatakse ohutusalaseid teadmisi nii lastele kui täiskasvanuile, on käidud abiks tormikahjusid likvideerimas ning tagatud ohutust Sindi kärestikul toimunud aerutamisvõistlustel.

Tori valla aasta kultuuriedendaja 2021 on ansambel Agulipoisid, aasta noore Marko Šimanis ning Berit Eriste ja Merili Eenraid (ansambel Viiulijannad), aasta sportlane on sõudja Tõnu Endrekson, aasta spordiedendaja jalgpalliklubi Poseidon ja aasta sotsiaalvaldkonna edendaja Gerli Mets.

Ansambel Agulipoisid on Tori valla koolinoortest koosnev rahvamuusikabänd, mis esitab tuntud rahvalaule ning hoiab seeläbi au sees traditsioonilist Eesti rahvamuusikakultuuri. Kolm aastat tegutsenud ansamblis on neli liiget: John-Silver Mitt ja Märt Jaanus Tammann lõõtspillidel, Martti Šorin kitarril ja Siim-Kaspar Kollamaa basskitarril. Ansamblis on iseõppijad, kes toetavad ja juhendavad üksteist, nende tegevus innustab ka teisi. Sel suvel on ansambel esinenud Eestimaa eri paikades Kihnust kuni Põlgasteni 15 korda ning kogunud palju fänne.

Marko Šimanis on 19-aastane Sindi noor, kes lõpetas kevadel Sindi gümnaasiumi. Ta on olnud paljudele eeskujuks oma aktiivsuse ja sportliku ellusuhtumisega. Suure sulgpallihuvilisena on ta kaasa tõmmanud hulga Sindi noori, korraldades koostöös noortekeskusega sulgpallivõistlusi ja otsinud võimalusi, kuidas ala saaks harrastada rohkem noori. Marko tegeleb ka mitme teise spordialaga, ta on ärgitanud noori discgolf'i mängima ja võistlustestki osa võtma. Markole läheb korda sportimisvõimaluste parendamine Sindis, näiteks väliujula ja selle korrashoid. Lisaks on Marko olnud silmapaistev õpilasmalevlane, sel aastal pälvis ta Sindi malevarühma töökaima malevlase tiitli.

Berit Eriste ja Merili Eenraid õpivad juba üheksandat aastat Sindi muusikakoolis viiulit. Pärast muusikakooli lõpetamist on nad jätkanud õpinguid lisa-aastatel ning viimastel aastatel keskendunud koosmängimisele ja kontserttegevusele. Nende loodud on ansambel Viiulijannad, mis on esinenud Viljandi Folgil, Tori hobusekasvanduse juubeliüritusel, kodukohvikute päevadel, Paikuse noortepäeval, muusikakooli kontsertidel jne. Berit ja Merili on iseisesvad, loomingulised ja aktiivsed ning suureks eeskujuks noorematele muusikakooli õpilastele. Nad on hea meelega valmis juhendama ka nooremaid õpilasi, avatud suhtlejatena on nad kaasa mõelnud Sindi muusikakooli arendamise ja kaasajastamise teemal. Berit kuulub Tori noortevolikokku ja mängib Pärnu viiuldajate ansamblis Spelmanslag, Merili tegeleb aktiivselt jalgrattaspordiga ning on aastaid sõitnud rattamaratonide sarja Estonian Cup.

Tõnu Endrekson kuulus koos Kaspar Taimsoo, Allar Raja ja Jüri-Mikk Udamiga Eesti paarisaerulise neljapaadi koosseisu, mis sai tänavusel Tokyo suveolümpial kuuenda koha. 42-aastane Tori valla elanik ja maailmaklassi kuuluv sportlane tegi olümpiadebüüdi 2004. aastal Ateenas, kus tuli kahepaadis koos Leonid Guloviga neljandaks. Neli aastat hiljem peetud Pekingi mängudelt tõi Jüri Jaansoniga kahepaadis võistelnud sõudja koju hõbemedali. Viimasel kümnendil on Tõnu Endrekson võistelnud olümpiamängudel neljapaadi koosseisus – 2012. aastal saadi Londonis neljas koht ning 2016. aastal Rio de Janeiros pronks.

Jalgpalliklubi Poseidon on jalgpalli juurde toonud üle saja eri vanusesTori valla lapse ja noore. Klubi alustas treeningutega Sindis 2014. ja Ares 2016. aastal. Praegu tegutseb Sindis viis ja Ares kaks treeningrühma, sellest sügisest lisandub Suigu lasteaia treeningrühm. Klubi on aastatega palju arenenud ning treenerid töötavad noorte spordihuvilistega pühendunult ja järjepidevalt. Osaletakse maakondlikel, vabariiklikel ja välismaistel turniiridel, Eesti meistrivõistlustel ja korraldatakse spordilaagreid, noorte seas juurutatakse mõtteviisi, et õppimine on lahe. Klubi algatusel on renoveeritud Sindi staadion, Are kooli staadionil õhutati ja korrastati muru. Klubi kaasab kogukonda, vabatahtlikke ja lapsevanemaid. Tänu sellele on nii Sindis kui Ares elavnenud sportlike eluviiside harrastamine – vanemad liiguvad ja spordivad rohkem ning teadlikumalt, et olla lastele eeskujuks ja hoida oma tervist. Piirangute ajal kasutas klubi loovat lähenemist, korraldades läbi veebi põnevaid viktoriine ja treeninguid.

Gerli Mets on olnud põhjalik ja kaasav Tori vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Tema eestvedamisel on komisjon tutvunud valla sotsiaalasutuste ning sotsiaalala töötajatega. Piirangute ajalgi on Gerli suutnud komisjoni efektiivselt töös hoida, kasutades selleks veebirakendusi.

Tori valla aasta haridustöötajad on Are Kooli klassiõpetaja ja õppejuht Aive Annuste, Sindi Lasteaia õppealajuhataja Reine Tänav ning Vändra Muusikakooli pilliõpetaja ja Tori Põhikooli bändi juhendaja Kalev Saar.

Aive Annuste on innovaatilisi ideid rakendav, klassist ühtse ja loomingulise meeskonna loonud õpetaja, kelle südameasjaks on andekate ja tuge vajavate noorte toetamine ning õpetajaid toetav ja motiveeriv õppejuht. Aive väärtustab õpitava seostamist tegeliku eluga. Aive rakendab õpilaste tugevusi klassikaaslastele millegi uue õpetamiseks, ainetunnid muudab ta loovaks. Aive õpilased on edukalt osalenud mitmetel konkurssidel. Loovülesanded, kunstitööd ja eneseväljendusoskust arendavad tööd on Aive klassi igapäevaelu osa, kuhu kaasatakse ka peresid. Aive on sillaks teiste õpetajate ja enda õpilaste ning vanemate vahel.

Reine Tänav on Sindi linna haridusellu panustanud üle 40 aasta. Neist üle 30 aasta on ta töötanud lasteaia õppealajuhatajana. Tema jaoks on olulised avatud suhtlemine, võrdne kohtlemine, inspireerimine ja innustamine. Reine juhib lasteaias projektide kirjutamise töörühma, mis on loonud lisaväärtust õpikeskkonna mitmekesistamisele ja huvitavamaks tegemisele. Ta lähtub laste heaolust, hoolib töötajatest, toetab pedagoogide elukestvat õpet ja julgustab heade praktikate jagamist lasteaias. Reine südameasjaks on erituge vajavate laste heaolu ja võimalused hariduse omandamisel. Lasteaias juhib ta kaasava hariduse meeskonna tööd.

Kalev Saar õpetab aastast 2012 Vändra Muusikakoolis metsasarve, trompetit ja trumme. Tema käe all pillimängu õppinud Tori valla noortest on muusikat edasi õppima läinud kaks edukat metsasarve mängijat. Kalev Saare puhkpilliõpilased on osalenud edukalt konkurssidel nii Eestis kui Lätis. Lisaks juhendab Kalev Saar Tori Põhikooli bändiringi, luues sellega olulise võimaluse noortele muusikamaailmaga lähemalt tutvumiseks. Õpilased saavad oma andeid arendada löökpille, klahvpille ja laulu õppides. Bändiringis osalevad ka need noored, kes muusikakoolis ei õpi. Kalev  on sõbralik, toetav ning motiveeriv õpetaja. Oma toetust jagab ta kõigile ning ka juba lõpetanud õpilastele, olles alati esireas kohal nende kontsertidel või esinemistel.

 

Tori valla 2021. aasta ettevõte on osaühing P-Trucks, millee tegevusala on suurte busside ja veokite maale toomine, hooldus, remont ja müük üle Euroopa.