Tori valla tunnustuse saajad 2020

 

Tori valla aukodaniku nimetuse sai Aivar Ruukel. Aasta tegija tiitli pälvisid Tori rahvamaja juhataja Argo Juske ja discgolfiklubi „Albatross".

Tori valla aukodaniku nimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes oma elutööga on tööalaselt või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

Aivar Ruukel on oma töö ja ühiskondliku tegevusega arendanud Soomaa piirkonda ning toonud nii Soomaale kui kogu Tori piirkonnale tuntust Eestis ja välismaal. Tänu temale teatakse Soomaad ja selle „viiendat aastaaega" igas Eestimaa piirkonnas. Tema eestvedamisel hakati rajama laudteid Soomaa rabadesse.

Ta on oskuslikult ühendanud turismi ja looduse kaitsmise. Teda võib pidada ökoturismi ideede „maaletoojaks", loodusturismi käivitajaks ja edendajaks. Ruukel on Eesti Ökoturismi Ühenduse asutaja ja juht ning MTÜ Eesti Maaturismi asutajaliige. Ruukelit saab pidada ka ühepuulootsiku ehk haabja ehitamise ja kasutamise kultuuri hoidjaks. Tänu temale säilitati vanade haabjameistrite kogemused ning neid antakse edasi uutele tegijatele. Tema eestvõtmisel on Soomaa rahvuspark saanud tunnustatud rahvusvaheliste rahvusparkide valdkonnas (Eeden , PAN-Parks).

Teda on tunnustatud:

Tori valla aasta tegija aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele ja/või juriidilisele isikule või kollektiivile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust viimase aasta jooksul.

Argo Juske on olnud aastaid Tori rahvamaja juhataja. Samas on ta tegev ruumide dekoreerimisega. Tema kujundatud ruumid on saanud omamoodi kaubamärgiks kogu Tori valla sündmustele ning kaugemalgi kui Tori vallas. Argo ideedes nii sündmuste organiseerimisel kui ruumide dekoreerimisel on ühiseks jooneks piiride puudumine, eripäraste lahenduste leidmine ja loovus.

Tema teeneks on see, et Toris pole rahvamaja mitte ainult vanas magasiaidas, vaid kogu piirkonnas. Olgu selleks raba, põrgu, park, kirik, muuseum või puukuur. Tänu temale on viimastel tantsu-ja laulupidudel olnud Pärnumaa rongkäik väga omanäoline.

Argo on Pärnu maakonna esindaja Eesti rahvamajade ühingus, ta on selle esinduskogu liige, MTÜ Eesti Harrastusteatrite Liidu liige, MTÜ Eesti Floristi juhatuse liige, MTÜ Soomaa Turismi juhatuse liige, Pärnumaa rahvakultuuri keskseltsi liige, Eesti evangeelse luterliku kiriku Tori Püha Jüri koguduse juhatuse liige.

Discgolfiklubi Albatross liikmed planeerisid ning ehitasid Sindi linna 18 korviga discgolfiraja, mis avati käesoleva aasta 30. augustil. Discgolfirada asub Sõpruse pargis, raekoja ja tammede pargi vahelisel alal.

Discgolfiklubi Albatross liikmete poolt teostati kõik planeerimis- ja ehitustööd, puude hooldus- ja piiramislõikused. Samuti ka kuivanud ning isetekkeliste puude langetamised. Planeerides rada jälgiti mängijate ja teiste terviserajal ning jõeääres liiklejate ohutust.

Discgolfirada on Sinti oodatud kaua ning see annab peredele ja sõpruskondadele lisavõimaluse vaba aja veetmiseks värskes õhus ning kaunis looduses.

Rada on aktiivselt kasutusele võetud ning kiidusõnu on saanud: pikad ja korralikud tiialad, rajamärgistused ja kaardid (kaardile on märgitud ideaalne maandumise koht ja palju sinna meetreid on seda pole ma kusagil näinud), korralikud OB tokid ning tiialade ja korvide vahemaad (ei teki tunnet, et kusagilt võib ketas pihta tulla).

Tänu Discgolfiklubi Albatross liikmete vabatahtlikule tööle on Tori valda loodud väga heal tasemel 18 korviga discgolfirada, mis on loonud lisaväärtuse inimeste elukeskkonnale ning toonud vallale positiivset tuntust.

Tori valla aasta noore tiitli pälvisid Leho Hiienurm ja noortebänd Rahkamm.

Leho Hiienurm on sügisest Pärnu Koidula gümnaasiumi 10.a klassi õpilane, endine Are kooli õpilasesinduse liige, aktiivne ja kaasalööv noor Are avatud noortekeskuses, osaleja Sauga avatud noortekeskuse korraldatud ülevallalises rahvusvahelisese noorteprojektis „Brave New Reloaded", Are Talendijahi 2018. aasta võitja ja möödunud aastal ka Pärnumaa aasta sporditeo tiitli omanik. Leho Hiienurm kuulub Eesti parimate Rubiku kuubiku kokkupanijate hulka, ta pani 3x3-kuubiku kokku kaheksa sekundiga.

Rahkamm alustas tegevust Are avatud noortekeskuses 2018. aastal. Bändi juhendaja on muusik ja pillimeister Heini Soobik. 2020. aastal on bändi koosseisus: Rasmus Aassalu (basskitarr), Mari Kuusik (soolokitarr, laul), Arti Tugedam (akordion, süntesaator, laul) ja Kaisa Plastunov (trummid). Rahkamm korrastas Are huvikeskuses asuva endise kinoruumi bänditoaks ning on nüüdseks esinenud Are Talendijahil, Tori valla noortepäeval Saugas, Are kooli ja Are noortekeskuse üritustel ning Pärnumaa noortebändide festivalil.

Tori valla aasta kultuuriedendaja on Merike Teppan-Kolk, kes on nii Selja lauluseltsingu eestvedaja kui Sindi muusikakooli direktor. Käesoleval aastal täitus Selja lauluseltsingul 20. tegevusaasta, mida tähistati piduliku kontserdiga ning Sindi muusikakool on sageli esindatud mitmetel üritustel ja olnud oluline asutus valla kultuurielus.

Tori valla aasta sportlane on Liisu Mitt, kes tegeleb sõudmisega alates 2014. aastast Pärnu sõudeklubis. Liisu Mitt osales sel aastal U23 sisesõudmise Euroopa meistrivõistlustel ning pälvis maailmameistri tiitli 500 m distantsil ja 7. koha 2000 m distantsil. Juuni lõpus Leedus toimunud võistlustel Merevaigust Aer sai Liisu Mitt teise koha paarisaeru kahepaadil ning augustis toimunud Balti matšil teise ja kolmanda koha paarisaeru kahepaadil. 2019. aastal võitis Liisu Mitt üliõpilaste Euroopa meistrivõistlustel paarisaeru kahepaadil esikoha.

Tori valla aasta spordiedendaja on Ahto Saar, kes oli 2009. aastal üks Tori spordiklubi asutajatest ja on sellest ajast alates olnud asendamatu liige klubi juhatuses. Lisaks juhib Ahto Saar 2010. aastast Tori Põrguliste vutitiimi, kellega osaletakse Eesti jalgpalliliidu korraldataval rahvaliiga- ja saalijalgpalli turniiridel ning korraldatakse kaks korda aastas Toris jalgpalliturniire, kuhu on oodatud võistkonnad üle Eesti. Tema eestvedamisel ja Tori vallavalitsuse toetusel valmis 2016. aastal Tori põhikooli parki kuue korviga discgolfirada.

Tori valla aasta sotsiaalvaldkonna edendaja on Kaj Wahlroos, kes on Soomes Savitaipale noorte tugiühenduse (Savitaipaleen Nuorison Tuki ry – Savitaipale Youth Organization) juht ning kellel on juba paarkümmend aastat olnud märkimisväärne panus Pärnu piirkonna ja Tori valla sotsiaalvaldkonna arengusse. Väga palju abi on olnud Kaj poolt toodud invaabivarustusest (ratastoolid, rulaatorid, haiglavoodid jpm). 2019. ja 2020. aastatel on Kaj Wahlroos toetanud Tori valla lastelaagrite läbiviimist. Lastelaagrite sihtrühmaks on olnud seadusega pahuksisse sattunud või sellises riskis olevad lapsed, samuti rahalistes raskustes olevate perede lapsed, kelle vanemad majanduslikel põhjustel lastele suvist laagrit võimaldada ei saaks.

Tori valla aasta haridustöötajad on Tammiste Lasteaia direktor Eda Tenson, Are Kooli käsitöö- ja kehalise kasvatuse õpetaja Evely Pajula, Sindi Muusikakooli õpetaja Helle Salumäe ning Are Kooli logopeed Raili Reimets.
Tammiste Lasteaia direktor Eda Tenson väärtustab juhina eelkõige inimesi. Ta annab endast parima, et lasteaia vaimne keskkond oleks igale töötajale meeldiv ning igale lapsele tema arengut mitmekülgselt toetav. Otsuste tegemistesse kaasab ta aktiivselt ka personali, on avatud kuulama kõiki ettepanekuid. Tulemuste osas ei lepi ta vähemaga kui „väga hea". Lapsevanemad, sh hoolekogu, hindavad Eda kui direktori usaldusväärsust ja diskreetsust.
Evely Pajula on Are koolis ja Are kogukonnas spordi ja käsitöö aukohale tõstnud, õpilaste poolt parimaks õpetajaks valitud, pühendunud ja isikliku eeskujuga inspireeriv õpetaja. Ta on kolme Are Koolis töötatud aasta jooksul loonud tundides võrkpalli õpetamise 1.-9. klassini, võrkpallitrenn on õpilaste seas väga populaarne. Õpetaja arvestab laste füüsiliste võimetega, tema põhimõte on, et laps võistleb iseendaga. Tema õpilased saavutanud väga häid tulemusi maakonna spordivõistlustel. Käsitöötundides annab õpetaja õpilastele loomingulise vabaduse ja innustab neid. 
Helle Salumäe on Sindi Muusikakoolis töötanud väikese vaheajaga kooli avamisest saadik ehk  pea 32 aastat. Ta õpetab lastele solfedžot, tegeleb ettevalmistusklassidega ning töötab ka laulusolistide ja ansamblitega. Tema juhendatud lauljad ning ansamblid on edukad olnud mitmetel laulvõistlustel. Helle Salumäe töö õplastega on äärmiselt põhjalik, läbimõeldud, sihipärane ja eesmärgistatud. Ta on õpilastele ja ka kolleegidele suureks eeskujuks ja toeks oma tasakaalukuse, vitaalsuse ning äärmise põhjalikkusega.
Raili Reimets on Are Koolis logopeedina töötanud 21 aastat. Ta on enesekindel ja järjepidev õpetaja, kes on oma tööde ja tegemistega saavutanud silmnähtavalt head tulemused. Ta oskab ja suudab leida tee iga lasteaialapse ja kooliõpilaseni, on oma tööle pühendunud ning hea nõuandja nii juhtkonnale, kolleegidele ja lapsevanematele. Raili osaleb maakondlikes nõustamise tugivõrgustikes ning on suureks toeks ka tugiisikutele. Ta on alati nõus kaasa lööma uutes ja huvitavates projektides nii laste kui töötajatega.

 

Tori valla 2020. aasta ettevõte on osaühing Tori Sawmill, mis on investeerinud Selja külla eesmärgiga luua kaasaegne saetööstus. Ettevõte hakkab väärindama väheväärtuslikku puitu, millest valmistatakse pakke- ja alusematerjali. Valmidus on aastas töödelda 120 tuhat tihumeetrit ümarpuitu, mida hakatakse eksportima rohkem kui 20 välisriiki.