Tulika tee 1 , Tulika tee 12 ning Meelespea tee 2 kinnistu detailplaneering

9.12.22

Tori Vallavolikogu 20. oktoobri 2022 otsusega nr 110 algatati Tori vallas Eametsa külas Tulika tee 1, Tulika tee 12 ning Meelespea tee 2 detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

 

Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele