Are vald 2017

13.04.18

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2, riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirja nr 1.1-4/052 „Hajaasustuse programmi 2017. aasta programmdokument" punktid 11.11, 11.12 ja 12.5 ning Are valla hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni ettepanekud annab Are Vallavalitsus

korralduse:

1. „Rahuldada hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlused summas 35 427,26 (kolmkümmend viis tuhat nelisada kakskümmend seitse eurot ja 26 senti) eurot."

2. Rahuldada täielikult järgmised hajaasustuse programmi taotlused:

2.1. Leho Kuusiku poolt esitatud taotlus nimetusega „Kuusiku-Leho juurdepääsutee kuivendamine ja parandamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 4000 eurot, toetuse suurus 6500 (kuus tuhat viissada) eurot;

2.2. Anti Tölp poolt esitatud taotlus nimetusega „Puurkaevu rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1470,00 eurot, toetuse suurus 2940,00 (kaks tuhat üheksasada nelikümmend) eurot;

2.3. Allar Annusveri poolt esitatud taotlus nimetusega „Parisselja küla Põikoja talu veevarustuse rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1500,00 eurot, toetuse suurus 3000,00 (kolm tuhat) eurot;

2.4. Argo Kruusmägi poolt esitatud taotlus nimetusega „Ristoli, Murru küla, Are vald, Pärnumaa kanalisatsiooni omapuhasti rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 916,00 eurot, toetuse suurus 1832,00 (üks tuhat kaheksasada kolmkümmend kaks) eurot;

2.5. Elle Tugedami poolt esitatud taotlus nimetusega „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Nurme talule", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 936 eurot, toetuse suurus 1872,00 (üks tuhat kaheksasada seitsekümmend kaks) eurot;

2.6. Kuido Oago poolt esitatud taotlus nimetusega „Suigu küla Karu talu veevarustuse rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1450,00 eurot, toetuse suurus 2900,00 (kaks tuhat üheksasada) eurot;

2.7. Heli-Kristiina Syrjälä poolt esitatud taotlus nimetusega „Lepplaane küla Niidu talu veevarustuse rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1450,00 eurot, toetuse suurus 2900,00 (kaks tuhat üheksasada) eurot;

2.8. Lembit Siimeri poolt esitatud taotlus nimetusega „Pärna talu juurdepääsutee", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 530,41 eurot, toetuse suurus 1060,80 (üks tuhat kuuskümmend eurot ja 80 senti) eurot;

2.9. Silver Sepp poolt esitatud taotlus nimetusega „Kadaka talu veesüsteemi projekt", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 900,00 eurot, toetuse suurus 1800,00 (üks tuhat kaheksasada) eurot;

2.10. Harry Veskimägi poolt esitatud taotlus nimetusega „Lülle talu kanalisatsiooni ehitamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 798,40 eurot, toetuse suurus 1596,80 (üks tuhat viissada üheksakümmend kuus eurot ja 80 senti) eurot;

2.11. Kaido Kägu poolt esitatud taotlus nimetusega „Ees-Soo talu, Pärivere küla, Are vald Pärnumaa (juurdepääsutee remont)", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 822,84 eurot, toetuse suurus 1645,67 (üks tuhat kuussada nelikümmend viis eurot 67 senti) eurot.

2.12  Agu Pärnasalu poolt esitatud taotlus nimetusega „Are vald, Lepplaane küla, Aru kinnistu kanalisatsiooni renoveerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 876,00 eurot, toetuse suurus 1752 (üks tuhat seitsesada viiskümmend kaks) eurot.

2.13  Silver Sepp poolt esitatud taotlus nimetusega „Kadaka talu kanalisatsiooni projekt", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 872,00 eurot, toetuse suurus 1744,00 (üks tuhat seitsesada nelikümmend neli) eurot.

 2.14 Margus Raudseppa poolt esitatud taotlus nimetusega „Tolle talu kodumajapidamiste juurdepääsutee rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1892 eurot, toetuse suurus 3784 (kolm tuhat seitsesada kaheksakümmend neli) eurot.

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Tori vald 2017

13.04.18

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI  2017 AASTA  TAOTLUSVOORU TAOTLUSTE RAHULDAMINE TORI VALLAS

1

Toetuse saaja nimi:

Mait Ruumet

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Kõrsa küla, Sindi tee 8 kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine

 

Projekti kogumaksumus:

2684

 

s.h. Toetus

1789,42

2

Toetuse saaja nimi:

Mait Ruumet

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Kõrsa küla, Sindi tee 8 veesüsteemi renoveerimine

 

Projekti kogumaksumus:

2466

 

s.h. Toetus

1644,08

3

Toetuse saaja nimi:

Leili Nõmm

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Nõmme talu puurkaevu rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5070

 

s.h. Toetus

3380,17

4

Toetuse saaja nimi:

Janno Pilt

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, tori vald, Oore küla, Nikola veesüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5002

 

s.h. Toetus

3334,83

5

Toetuse saaja nimi:

Pamela Soontalu

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Tori alevik, Töngi tee 4 veepuhastusseadmed

 

Projekti kogumaksumus:

1555

 

s.h. Toetus

1036,72

6

Toetuse saaja nimi:

Valdur Lainoja

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Selja küla, Nuudituka kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2186,40

 

s.h. Toetus

1457,67

7

Toetuse saaja nimi:

Kristo Tamm

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Urumarja küla, Tamme puurkaevu rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5592

 

s.h. Toetus

3728,19

8

Toetuse saaja nimi:

Triin Sohlu

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Oore küla, Sohlukristjanitalu juurdepääsutee

 

Projekti kogumaksumus:

3151,08

 

s.h. Toetus

2100,83

9

Toetuse saaja nimi:

Aivo Reppo

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Võlli küla, Põldoja talu kanalisatsioon

 

Projekti kogumaksumus:

5466

 

s.h. Toetus

3644,18

10

Toetuse saaja nimi:

Andrus Kallaste

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Võlli küla, Laaneoja talu juurdepääsutee rekonstrueerimine

 

Projekti kogumaksumus:

7509,60

 

s.h. Toetus

5006,65

11

Toetuse saaja nimi:

Riho Raiesmaa

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Raiesmaa kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2628

 

s.h. Toetus

1752,09

12

Toetuse saaja nimi:

Tiiu Kägo

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Koobi talu sissesõidutee ja kraavide projekt

 

Projekti kogumaksumus:

4179,26

 

s.h. Toetus

2786,31

13

Toetuse saaja nimi:

Ats Mihkels
 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Tammsalu juurdepääsutee rekonstrueerimine
  Projekti kogumaksumus: 2021,22
  s.h. Toetus

1347,55

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Sauga vald 2017

13.04.18

Sauga valla toetuse saajad

2017. a taotlusvoorust

 

1. Toetuse saaja Annika Ojaste

Projekti nimetus - Paiso kanalisatsioon

Toetuse suurus 4208,69 eurot     

 

 

2. Toetuse saaja Sten Gnezdov

Projekti nimetus - Laose veesüsteem

Toetuse suurus 3380,17 eurot

     

3. Toetuse saaja Rein Raadik

Projekti nimetus - Jaagu talu kanalisatsioon

Toetuse suurus 1520,08 eurot     

 

4. Toetuse saaja Ülle Vunk

Projekti nimetus - Uuetoa talu puurkaev

Toetuse suurus 4313,55 eurot     

 

5. Toetuse saaja Jaan Hinrikson

Projekti nimetus - Maeku reoveepuhasti rajamine

Toetuse suurus 1656,08 eurot       

 

6. Toetuse saaja Aime Jürgens

Projekti nimetus - Männimäe kanalisatsioon

Toetuse suurus 1560,08     

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS