Are vald 2016

13.04.18
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2, Riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirja nr. 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument" punkti 11.11 ja punkti 12.5 ning Are valla hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni ettepanekud, otsustas Are Vallavalitsus:
 
1. Rahuldada täielikult järgmised hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlused summas 26185,92 (kakskümmend kuus tuhat ükssada kaheksakümmend viis eurot ja 92 senti) eurot:
 
1.1. Marko Hiiemäe poolt esitatud taotlus nimetusega „Sepa talu kanalisatsiooni, puurkaevu ning veetõsteseadmete rajamine (vesi)", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1443,86 eurot, toetuse suurus 2888,14 (kaks tuhat kaheksasada kaheksakümmend kaheksa eurot ja 14 senti) eurot;
 
1.2. Kaja Lipmaa poolt esitatud taotlus nimetusega „Saare talu veesüsteemi rajamine (puurkaev, puurkaevu sisu, pumbamaja sisu, veetorud)", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1543,85 eurot, toetuse suurus 3088,15 (kolm tuhat kaheksakümmend kaheksa eurot ja 15 senti) eurot;
 
1.3. Lembit Siimeri poolt esitatud taotlus nimetusega „Pärna talu omapuhasti rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1503,85 eurot, toetuse suurus 3008,15 (kolm tuhat kaheksa eurot ja 15 senti) eurot;
 
1.4. Enn Kuslapi poolt esitatud taotlus nimetusega „Puurkaevu rajamine Tehvri kinnistule Murru külas Are vallas", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1470,00 eurot, toetuse suurus 2940,00 (kaks tuhat üheksasada nelikümmend) eurot;
 
1.5. Kaja Lipmaa poolt esitatud taotlus nimetusega „Saare talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine (septik ja imbväljak)", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 815,92 eurot, toetuse suurus 1032,08 (üks tuhat kolmkümmend kaks eurot ja 8 senti) eurot;
 
1.6. Marko Hiiemäe poolt esitatud taotlus nimetusega „Sepa talu kanalisatsiooni,
puurkaevu ning veetõsteseadmete rajamine (kanalisatsioon)", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1019,90 eurot, toetuse suurus 2040,10 (kaks tuhat nelikümmend eurot ja 10 senti) eurot;
 
1.7. Argo Kruusmägi poolt esitatud taotlus nimetusega „Ristoli talu veesüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1684,00 eurot, toetuse suurus 3368 (kolm tuhat kolmsada kuuskümmend kaheksa) eurot;
 
1.8. Astra Laretei poolt esitatud taotlus nimetusega „Matsi talu kanalisatsiooni rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 876,00 eurot, toetuse suurus 1752,00 (üks tuhat seitsesada viiskümmend kaks) eurot;
 
1.9. Valeri Anikini poolt esitatud taotlus nimetusega „Kure talu veesüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1500,00 eurot, toetuse suurus 3000 (kolm tuhat) eurot;
 
1.10. Margus Raudsepp poolt esitatud taotlus nimetusega „Tolle talu kodumajapidamise veesüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1534,70 eurot, toetuse suurus 3069,30 (kolm tuhat kuuskümmend üheksa eurot ja 30 senti) eurot.
 
2. Mitte rahuldada järgmisi hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlusi eelarveliste vahendite lõppemise tõttu:
 
2.1. Margo Kahest poolt esitatud taotlus nimetusega „Mangaru talu juurdepääsutee renoveerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1843,44 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 3686,88 (kolm tuhat kuussada kaheksakümmend kuus eurot ja 88 senti) eurot;
 
2.2. Agu Pärnasalu poolt esitatud taotlus nimetusega „Lepplaane küla, Aru kinnistu kanalisatsiooni renoveerimine" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 900,00 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 1800,00 (üks tuhat kaheksasada) eurot;
 
2.3. Kaimar Lippmaa poolt esitatud taotlus „Vaariku talu kanalisatsiooni ehitus", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 820,00 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 1640,00 (üks tuhat kuussada nelikümmend) eurot;
 
2.4. Harry Veskimägi poolt esitatud taotlus „Lülle talu septiku paigaldamine" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 798,33 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 1596,87 (üks tuhat viissada üheksakümmend kuus eurot ja 87 senti) eurot;
 
2.5. Lembit Siimeri poolt esitatud taotlus „Pärna talu juurdepääsutee" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 520,43 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 1040,86 (üks tuhat nelikümmend eurot ja 86 senti) eurot;
 
2.6. Argo Kruusmägi poolt esitatud taotlus „Ristoli talu kanalisatsiooni rajamine" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 1180 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 2360,00 (kaks tuhat kolmsada kuuskümmend) eurot;
 
2.7. Kaupo Eametsa poolt esitatud taotlus „Lehmniidu talu kanalisatsiooni rajamine" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 960,00 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 1920,00 (üks tuhat üheksasada kakskümmend) eurot;
 
2.8. Kaupo Eametsa poolt esitatud taotlus „Lehmniidu talu veesüsteemi rajamine" mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus kokku 1540 eurot, programmist taotletava toetuse suurus 3080,00 (kolm tuhat kaheksakümmend) eurot.
Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Tori vald 2016

13.04.18

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI  2016 AASTA  TAOTLUSVOORU TAOTLUSTE RAHULDAMINE TORI VALLAS

1

Toetuse saaja nimi:

Priit Allik

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Tori alevik, Muraka tee 21 veepuhastusseadmete paigaldamine

 

Projekti kogumaksumus:

1355

 

s.h. Toetus

903,38

2

Toetuse saaja nimi:

Heinrich Mäger

 

Projekti nimetus:

Pärnumaal, Tori vallas, Selja külas, Henno veepuhastusseadmete paigaldamine

 

Projekti kogumaksumus:

1296

 

s.h. Toetus

864,04

3

Toetuse saaja nimi:

Tiiu Aavamägi

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Oore küla, Aaviku veesüsteemide ehitus

 

Projekti kogumaksumus:

3486

 

s.h. Toetus

2324,12

4

Toetuse saaja nimi:

Tiiu Aavamägi

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Oore küla, Aaviku kanalisatsioonisüsteemide ehitus  

 

Projekti kogumaksumus:

2856

 

s.h. Toetus

1904,10

5

Toetuse saaja nimi:

Ingrid Kull

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Piisaoja küla, Laiakivioja kanalisatsiooni rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

3402

 

s.h. Toetus

2268,11

6

Toetuse saaja nimi:

Tõnu Laas

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Randivälja küla, Laasi veesüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5310

 

s.h. Toetus

3540,18

7

Toetuse saaja nimi:

Tõnu Laas

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Randivälja küla, Laasi kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

3480

 

s.h. Toetus

2320,12

8

Toetuse saaja nimi:

Kalmer Tael

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Hansla kanalisatsioonisüsteemide rajamine 

 

Projekti kogumaksumus:

3600

 

s.h. Toetus

2400,12

9

Toetuse saaja nimi:

Sander Rohtsalu

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Künnapoja veesüsteemide rekonstrueerimine

 

Projekti kogumaksumus:

2310

 

s.h. Toetus

1540,08

10

Toetuse saaja nimi:

Sander Rohtsalu

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Künnapoja kanalisatsioonisüsteemide ehitus

 

Projekti kogumaksumus:

2670

 

s.h. Toetus

1780,09

11

Toetuse saaja nimi:

Küllike Altenberg

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muti küla, Rasmuse veesüsteemide rekonstrueerimine

 

Projekti kogumaksumus:

6234

 

s.h. Toetus

4156,21

12

Toetuse saaja nimi:

Küllike Altenberg

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muti küla, Rasmuse kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

 

Projekti kogumaksumus:

3480

 

s.h. Toetus

2320,12

13

Toetuse saaja nimi:

Ats Mihkels

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Tammsalu kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2100

 

s.h. Toetus

1400,07

14

Toetuse saaja nimi:

Ats Mihkels

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Tammsalu veesüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

3390

 

s.h. Toetus

2260,11

15

Toetuse saaja nimi:

Ene Tähepõld

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Rätsepa küla, Talviku kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

 

Projekti kogumaksumus:

6426

 

s.h. Toetus

4284,21

16

Toetuse saaja nimi:

Andrus Koplus

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Kopluse veesüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

3552

 

s.h. Toetus

2368,12

17

Toetuse saaja nimi:

Andrus Koplus

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Kopluse kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2628

 

s.h. Toetus

1752,09

18

Toetuse saaja nimi:

Virve Värav

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Värava kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

3200

 

s.h. Toetus

2133,44

19

Toetuse saaja nimi:

Ringo Voosalu

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Oore küla, Jutu salvkaevu süvendamine ja renoveerimine

 

Projekti kogumaksumus:

1915

 

s.h. Toetus

1276,73

20

Toetuse saaja nimi:

Heili Huik

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Tohera küla, Saartaru kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5224,68

 

s.h. Toetus

3483,29

21

Toetuse saaja nimi:

Silvia Tamm

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Kaasiku kanalisatsiooni rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2760

 

s.h. Toetus

1840,1

22

Toetuse saaja nimi:

Heli Mitt

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Mannare küla, Maasiksaare talu veetorustiku ehitamine, veesüsteemiga ühendamine ja veepuhastusseadme paigaldus

 

Projekti kogumaksumus:

3861,6

 

s.h. Toetus

2574,53

23

Toetuse saaja nimi:

Arvi Olo

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Putkeniidu veesüsteemide rajamine (puurkaev, pump)

 

Projekti kogumaksumus:

4272

 

s.h. Toetus

2848,14

24

Toetuse saaja nimi:

Arvi Olo

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Putkeniidu kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2508

 

s.h. Toetus

1672,08

25

Toetuse saaja nimi:

Arvi Olo

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Putkeniidu juurdepääsutee kuivendamine

 

Projekti kogumaksumus:

1128

 

s.h. Toetus

752,04

26

Toetuse saaja nimi:

Maiga Tamm

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Tohera küla, Kaupmehe talu olmevee kanaliseerimine ja puhastamine

 

Projekti kogumaksumus:

3878,4

 

s.h. Toetus

2585,73

27

Toetuse saaja nimi:

Madis Käige

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Mändla talu reovee septiku paigaldus

 

Projekti kogumaksumus:

3606

 

s.h. Toetus

2404,12

28

Toetuse saaja nimi:

Jüri Puust

 

Kaastaotleja nimi

Madis Pool

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Kuiaru küla, Jüri pumpla veepuhastussüsteemi rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

1728

 

s.h. Toetus

1152,06

29

Toetuse saaja nimi:

Jüri Puust

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Kuiaru küla, Jüri reoveesüsteemi rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2397,6

 

s.h. Toetus

1598,48

30

Toetuse saaja nimi:

Tiina Adamson

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Kuiaru küla, Alevi kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

 

Projekti kogumaksumus:

3334,80

 

s.h. Toetus

2223,31

31

Toetuse saaja nimi:

Raul Randväli

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Levi küla, Kuuse puurkaevu rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5490

 

s.h. Toetus

3660,18

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Sauga vald 2016

13.04.18

Toetuse saajad 2016. a taotlusvoorust

Taotleja Tegevus Toetus Omaosalus
Enda Tenno Puurkaevu rajamine 3888.20 1943.81
August Kägu Reoveepuhasti ja veetrassi rajamine 1914.49 957.11
Eduard Jaansen Puurkaevu rajamine 3700.18 1849.82
Karmen Jürgens Reoveepuhasti rajamine 2320.12 1159.88
Rauno Org Reoveepuhasti ja veetrassi rajamine 3848.19 1923.81

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS