Are vald 2014

13.04.18

Võttes aluseks regionaalministri 18.03.2014 käskkirja nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm", Are Vallavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 22 „Hajaasustuse programmis osalemine ja kaasrahastamine" ja Are valla hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni ettepaneku otsustas Are Vallavalitsus rahuldada täielikult järgmised hajaasustuse programmi toetuse taotlejate taotlused summas 48 470,80 (nelikümmend kaheksa tuhat nelisada seitsekümmend eurot ja 80 senti) eurot:

1.1. Toomas Toimeta esitatud taotlus nimetusega „Murru küla, Kopli talu veesüsteemi ja reoveesüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 2488,00 eurot, toetuse suurus 4976,00 (neli tuhat üheksasada seitsekümmend kuus) eurot;

1.2. Ivo Reimann esitatud taotlus nimetusega „Are vald, Eavere küla, Meelise juurdepääsutee rekonstrueerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1000,00 eurot, toetuse suurus 2000,00 (kaks tuhat) eurot;

1.3. Ranno Aassalu esitatud taotlus nimetusega „Tabria külas Aru talu veesüsteem", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1426,67 eurot, toetuse suurus 2853,33 (kaks tuhat kaheksasada viiskümmend kolm eurot ja 33 senti) eurot;

1.4. Kaupo Puust esitatud taotlus nimetusega „Jüri talu veepuhastusseadmete paigaldamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1106,80 eurot, toetuse suurus 2213,60 (kaks tuhat kakssada kolmteist eurot ja 60 senti) eurot;

1.5. Marek Alamaa esitatud taotlus nimetusega „Laagrearu talu puurkaev", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1688,00 eurot, toetuse suurus 3376,00 (kolm tuhat kolmsada seitsekümmend kuus) eurot;

1.6. Kadi Käämer esitatud taotlus nimetusega „Pihlaka talu kanalisatsioonisüsteem", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1177,80 eurot, toetuse suurus 2355,60 (kaks tuhat kolmsada viiskümmend viis eurot ja 60 senti) eurot;

1.7. Eve Paugus esitatud taotlus nimetusega „Reieli talu juudepääsutee renoveerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 3496,00 eurot, toetuse suurus 6500,00 (kuus tuhat viissada) eurot;

1.8. Jüri Rõngas esitatud taotlus nimetusega „Langi talu veevarustuse parandamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1480,00 eurot, toetuse suurus 2960,00 (kaks tuhat üheksasada kuuskümmend) eurot;

1.9. Jaan Mitt esitatud taotlus nimetusega „Timmermanni veevarustuse parandamine ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 2457,67 eurot, toetuse suurus 4915,33 (neli tuhat üheksasada viisteist eurot ja 33 senti) eurot.

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Tori vald 2014

13.04.18

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI  2014 AASTA  TAOTLUSVOORU TAOTLUSTE RAHULDAMINE TORI VALLAS

  Toetuse saaja nimi Ivar Vinkler
Projekti nimetus Muraka külas, Oja kinnistul asuvale elamule juurdepääsutee ehitus
Projekti kogumaksumus 5700 EUR
sh.toetus 3800,19 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused Elamule juurdepääsutee ehitus
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
  Toetuse saaja nimi Erki Valdaru
Projekti nimetus Pärnu mk, Tori v, Piistaoja k, Ojaveere puurkaevu rajamine ja olemasoleva süsteemiga ühendamine
Projekti kogumaksumus 4065,61 EUR
sh.toetus 2684,13 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee kvaliteedi analüüs 
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
  Toetuse saaja nimi Merle Mitt
Projekti nimetus Tori vald, Muraka küla, Jõeääre puurkaevu ja trassi rajamine
Projekti kogumaksumus 7407,61 EUR
sh.toetus 4912,25 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu rajamine,vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee analüüs
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
  Toetuse saaja nimi Meelis Nuut
Projekti nimetus Tori vald Taali küla Lodja sissesõidutee ja biopuhasti rajamine
Projekti kogumaksumus 5460,36 EUR
sh.toetus 3578,01 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused Talu sissesõidutee rekonstrueerimine ja elamu juurde biopuhasti rajamine
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
  Toetuse saaja nimi Reimo Tamm
Projekti nimetus Pärnu maakond, Tori vald, Tohera k, Pöördetamme puurkaevule puhastusseadmete paigaldamine
Projekti kogumaksumus 2530,00 EUR
sh.toetus 1686,75 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu- ja joogiveetorustiku vahele vee puhastamiseks puhastusseadmete paigaldamine
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
  Toetuse saaja nimi Piret Dreimann
Projekti nimetus Koidu-Pihlaka talu Taali küla Tori vald Pärnumaa vee ja kanalisatsiooni ning sissesõidutee ehitus
Projekti kogumaksumus 8581,21 EUR
sh.toetus 5694,68 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine,  ja vee kvaliteedi analüüs, maja juurde sissesõidutee rekonstrueerimine ja puhastusseasdmete rajamine
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016
  Toetuse saaja nimi Ats Nurk
Projekti nimetus Tori vald Mannare küla Sopi puurkaevu ja veesüsteemide rajamine
Projekti kogumaksumus 4263,61 EUR
sh.toetus 2816,14 EUR
Projekti eesmärgid ja tegevused puurkaevu-ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine, rajatud veesüsteemi teostusmõõdistamine ja vee kvaliteedi analüüs
Projekti ajaline kestus 11.2014 - 01.2016

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Sauga vald 2014

13.04.18

Hajaasustuse programmi 2013 – 2014 taotlusvoorust said rahastuse järgmised taotlejad:

1. Viive Roots – projekti nimi Viira Kilksama küla, projekti käigus rajati uus puurkaev, paigaldati veetõsteseadmed ja puhastusfiltrid. Taotleja Viive Roots finantseeris projekti 2464,00 euroga. Projekti kavandatav lõpp 30.05.2014.a.

 

2. Liana Pihla – projekti nimi Uue-Pinnu kinnistul asuva pumbamaja ja olemasoleva torustiku renoveerimine. Paigaldati rauaärastusfilter. Üldraua sisaldus joogivees vähenes 0,71 mg/l -  0,032 mg/l (norm 0,20 mg/l). Taotleja Liana Pihla finantseeris projekti 2081,79 euroga. Projekti kavandatav lõpp 30.12.2014.a.

 

3. Regina Atka-Jaakson – projekti nimi Pähkli tee 6 kinnistu elamu nõuetekohase kogumiskaevu ehitamine. Projekti käigus rajati lokaalne reoveepuhastussüsteem (septik 2000L+imbväljak). Taotleja Regina Atka-Jaakson finantseeris projekti 954,40 euroga. Projekti kavandatav lõpp 30.12.2014. a.

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS