Sotsiaaltoetuste määrad 2019

8.07.19
  • Sünnitoetus - 500 eurot
  • Matusetoetuse määr - 250 eurot
  • Koolitee alustamise toetuse määr - 100 eurot
  • Hooldajatoetuse määr - 50 eurot
  • Eakate sünnipäevatoetuse määr - 50 eurot
  • Ühekordne toetus puudega lapsele - 50 eurot

 

Sünnitoetust makstakse lapse sünnijärgse elukoha registreerimisel Tori valla elanike registrisse juhul, kui lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga Tori vallas. Laps peab olema Tori valla elanik sünnist alates.

Matusetoetust makstakse isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Tori vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord

 

Blanketid toetuste taotlemiseks