Noorte Tugila

 

MÄRKA ÕPPIMISEST JA TÖÖELUST KÕRVALE JÄÄNUD NOORT!
 
Noorte Tugila programmis osaledes on võimalus 15-26-aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Kogukonna- ja ühiskonnaelust eemale jäämise põhjus ega ametlikuks töötuks olemise staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, noorsootöötajaga suhtlemine toimub noorele sobivas kohas ja ajal. Oodatud on ka väikese lapsega kodused noored emad.
 
Vahel on noorel inimesel iseeneses selgusele jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada, leidmaks alustamiseks kindlustunnet. Tugilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal oleva noorsootöötajaga.
 
Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemal positsioonil olevate noorte võimalikult kiire õppima- ja tööleaitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab noort aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.
Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa tupikusse sattunud ja tema motivatsioon on vähene või puudub hoopis. Emad-isad, sõbrad, naabrid - märgake noori, kes ei õpi ega tööta ja võtke ühendust Noorte Tugila noorsootöötajaga.
 
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
 
Noorte Tugila kodueht: www.tugila.ee
Instagram: parnumaanoortetugila
 
Noorte Tugila noorsootöötaja Tori vallas – Pille Kuusik, tel. 518 4561, areank@torivald.ee