Lumelükkamine

Vallavalitsus palub erateede ja tiheasustuses asuvate kinnistute omanikel lumelükkamise hõlbustamiseks:
  • üle vaadata teeäärsed puud ja põõsad;
  • vajadusel kärpida oksad, mis ulatuvad teemaale, segavad lumelükkamise tehnikat ning võivad kahjustada peegleid ja vilkureid;
  • tähistada ohtlikud esemed, mida lume alt ei pruugi näha;
  • arusaamatuste vältimiseks palume tähistada ka piir, milleni lund lükata.
 
Kui eelpool nimetatud tööd on tegemata, ei teostata erateedel nendes kohtades lumetõrjet enne takistuste kõrvaldamist.

 

Tori valla teede ja tänavate korrashoiu ning teede talvise hoolduse eest vastutab taristunõunik Toomas Parm.

telefon: 520 6932

e-post: toomas.parm@torivald.ee

 

Lumelükkamisega seotud küsimustega võib pöörduda ka vallavalitsuse piirkondlike esindajate poole.

Sauga piirkond Priit Ruut 5649 0409 priit.ruut@torivald.ee
Are piirkond Signe Rõngas 525 3189 signe.rongas@torivald.ee
Sindi piirkond Raigo Paulberg 5667 0496 raigo.paulberg@torivald.ee
Tori piirkond Jüri Puust 518 3374