8.07.19

Heakorrakonkursil on 14 osalejat!

Tänavu esmakordselt korraldatud Tori valla heakorrakonkursile „Kaunis kodu" esitati 14 kandidaati, võidule pürgijaid on kõigis neljas kategoorias.

Tugevaim konkurents on tiheasustuse elamute kategoorias, kus võistlevad pooled esitatud kandidaatidest – kolm elamut Tammiste külast ja neli Sindi linnast.

Kaunite kortermajade kategoorias konkureerivad kaks elamut Sauga alevikust ja üks Jõesuu külast. Maakodudest on konkursile esitatud kaks talumajapidamist – Murru külast ja Piistaoja külast.

Äriobjektide kategoorias võistlevad omavahel kaks ettevõtet, üks Jõesuu külast ja teine Nurme külast.

Hindamiskomisjon tutvub kinnistutega augustis, kohtumised omanikega lepitakse eelnevalt kokku. Valla kauni kodu konkursi võitjad kuulutatakse välja hiljemalt oktoobrikuus.

Kandidaate sai esitada 21. juunini ning esitada võisid kõik isikud. Konkursil väljavalitud kinnistuid autasustatakse tänukirja ning rahalise preemiaga. Iga kategooria võitjale väljastatakse lisaks hoonele kinnitatav konkursi toimumise aastaga tähistatud majamärk.

Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursile esitatud objekt kui selle heakorras esineb olulisi puudusi, sellel paikneb ebaseaduslikke hooneid ja rajatisi või kui hoone on saanud eelmisel konkursil auhinnalise koha.

Konkursi tulemused avalikustatakse valla ajalehes, kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.

3.07.19

Tori valla Kaunis Kodu 2019

Käimas on heakorrakonkurss "Kaunis kodu", mille eesmärk on innustada omanikke korrastama ja haljastama oma kinnistuid, aidates seeläbi kaasa elukeskkonna puhtamaks ning kaunimaks muutmisele. Soovime tunnustada neid inimesi, kes on selle nimel vaeva näinud.

Konkurss hakkab toimuma igal aastal ning on suunatud nii kodudele, suvekodudele, korterelamutele kui ka äri- ja tootmisobjektidele. Hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni, kes külastab kõiki konkursile nõuetekohaselt esitatud kinnistuid ja hindab neid visuaalse vaatluse teel.

Konkurss toimub järgmistes kategooriates:

1) pereelamud tiheasustuses;

2) talumajapidamised või pereelamud hajaasustuses;

3) korterelamud (2 ja enam korterit);

4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

Kandidaate võivad konkursile esitada kõik isikud. Selle aasta konkursil kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks tuleb Tori Vallavalitsusele esitada 21. juuniks kirjalikus vabas vormis osalemistaotlus. Taotluse võib saata digitaalselt aadressil tori@torivald.ee, tuua paberkandjal vallavalitsusse (või saata postiga) aadressile Pärnu mnt 12, Sindi, 86705 Pärnu maakond. Tulemused selguvad 1. oktoobriks ning autasustamine toimub valla sünnipäeval novembris.

Kandidaadi kohta peavad olema taotluses esitatud vähemalt järgmised andmed:

1) kinnistu aadress ja katastritunnus;

2) esitaja nimi ja kontaktandmed;

3) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed, kui esitaja ei ole kinnistu omanik;

4) konkursi kategooria(d) ja ettepaneku lühipõhjendus;

5) kinnistu omaniku nõusolek konkursil osalemiseks, kui esitaja ei ole kinnistu omanik.

Komisjon vormistab ülevaatuse tulemused ning autasustamise ettepanekud protokollina ja esitab kinnitamiseks vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks. Konkursil väljavalitud kinnistuid autasustatakse tänukirja ning rahalise preemiaga. Iga kategooria võitjale väljastatakse lisaks hoonele kinnitatav konkursi toimumise aastaga tähistatud majamärk.

Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursile esitatud objekt kui selle heakorras esineb olulisi puudusi, sellel paikneb ebaseaduslikke hooneid ja rajatisi või kui hoone on saanud eelmisel konkursil auhinnalise koha.

Konkursi tulemused avalikustatakse valla ajalehes, kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Ootame rohket osavõttu! 

Vaata lähemalt:

Tori valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu" läbiviimise kord