Tori vallavolikogu istung 15.08.2019

8.08.19

Tori Vallavolikogu I koosseisu 24. istung toimub neljapäeval, 15. augustil 2019. a.

Volikogu istung algab kell 15.00 Are Huvikeskuses, Pärivere tee 17, Are alevik.

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

Volikogu istungi päevakorra projekt:

 1. Infopunkt

Tammise II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlemisest

Ettekandja Eesti Killustik OÜ esindaja

 1. Otsuse „Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmine" eelnõu

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Määruse „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Määruse „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Määruse „Korterelamute toetamise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja volikogu liige Elis Vahemets

 1. Määruse „Tori valla 2019. aasta 1. lisaeelarve", esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 1. Otsuse „OÜ Sindi Vesi põhikirja muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Ehitise peremehetuse tuvastamine (Vaheri tee kelder)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Ehitiste peremehetuse tuvastamine (Haaviku puurkaev ja tuletõrje veemahuti)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Nõusoleku andmine hoonestusõiguse lõpetamiseks (Mänguplatsi)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vallavara tasuta võõrandamine (Lennujaama tee L1)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Riigivara tasuta omandamise taotlemine (Sindi tee, Oore tee, Kilksama tee, Tori jaamatee ja Tammiste jaamatee)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Nasa kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „Tõkkeoja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" eelnõu,  esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „Tori Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Infopunkt

16.1 Ülevaade 7 kuu eelarve täitmisest ja investeeringute hetkeseisust

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

16.2 Arupärimine vallavanemale

16.3 Ülevaade Pärnu Lennuvälja rekonstrueerimisest

Punktide 16.2-16.3 ettekandja vallavanem Lauri Luur

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS