Tori vallavolikogu istung 17.10.2019

9.10.19

Tori Vallavolikogu I koosseisu 26. istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2019. a.

Volikogu istung algab kell 15.00 Are Huvikeskuses, Pärivere tee 17, Are alevik.

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

 

1. Määruse „Are Kooli põhimäärus" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Are Kooli direktor Anneli Uibu

2. Määruse „Tammiste Lasteaia arengukava 2020-2025 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Tammiste Lasteaia direktor Eda Tenson

3. Otsuse „Tori valla arengukava aastateks 2018-2030 muutmise eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja arendusnõunik Kaie Toobal

Kaasettekandja vallavanem Lauri Luur

4. Määruse „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023" eelnõu, 1. lugemine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

Kaasettekandja vallavanem Lauri Luur

5. Otsuse „Tori valla aasta tegija" nimetuse andmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

Kaasettekandja vallavanem Lauri Luur

6. Otsuse „Tori valla aukodaniku" nimetuse andmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

Kaasettekandja vallavanem Lauri Luur

7. Otsuse „Korteriomandite ja korteriühistu lõpetamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

8. Otsuse „Vallavara omandamine (Jänesselja tänav L14)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

9. Otsuse „Vallavara omandamine (Jänesselja tänav L12 ja L13)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

10. Otsuse „Vallavara omandamine (Keskuse tn 1a)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

11. Otsuse „Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine ja isikliku kasutusõiguse lõpetamine (Pärnu mnt 6a)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

12. Otsuse „Hoonestusõiguse seadmine kirjalikul enampakkumisel (Sauga Tehnopark)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

13. Otsuse „Hoonestusõiguse seadmine kirjalikul enampakkumisel (Kilksama)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

14. Otsuse „Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

15. Otsuse „Seisukoha andmine Kildemaa jääksoo veerežiimi taastamise projekti kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

16. Otsuse „Tori Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 14 „Haridus- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haridus- ja noorsookomisjoni esimees Kandela Õun

17. Info

Tohera külas asuva Jalaka kinnistu ostueesõiguse teostamise võimalus

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jüri Puust

 

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS