Tori vallavolikogu istung 18.12.2019

11.12.19

Tori Vallavolikogu I koosseisu 28. istung toimub kolmapäeval, 18. detsembril 2019. a.

Volikogu istung algab kell 14.00 Are Huvikeskuses, Pärivere tee 17, Are alevik.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1. Tori valla haridusvõrgu analüüs

Ettekandja Cumulus Consulting OÜ esindaja

2. Määruse „Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 46 „Tori valla arengukava aastateks 2018 - 2030 vastuvõtmine" muutmine" eelnõu 2. lugemine

Ettekandja arendusnõunik Kaie Toobal

3. Määruse „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023" eelnõu 3. lugemine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar, kaasettekandja vallavanem Lauri Luur

4. Määruse „Tori valla 2020. aasta eelarve" eelnõu 1. lugemine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar, kaasettekandja vallavanem Lauri Luur

5. Määruse „Sindi Lasteaia põhimäärus" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Sindi Lasteaia direktor Kairi Rinaldo

6. Määruse „Jänesselja Lasteaia arengukava 2020-2022 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Jänesselja Lasteaia direktor Aina Alunurm

7. Määruse „Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 49 "Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

8. Määruse „Tori valla kalmistute kasutamise eeskiri" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

9. Otsuse „Arvamuse andmine Elbu III turbatootmisala kaevandamisloa taotluse ja otsuste eelnõude kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

10. Otsuse „Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

11. Otsuse „Loa andmine kinnisasja omandamiseks" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

12. Otsuse „Lõuna-Piiri-Tõela tn vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

13. Otsuse „Vallavalitsuse liikmetele preemia määramine" eelnõu

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

14. Määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS