Tori vallavolikogu istung 18.06.2020

11.06.20

Tori Vallavolikogu I koosseisu 34. istung toimub neljapäeval, 18. juunil 2020. a.

Volikogu istung algab kell 15.00 Sindi Seltsimajas Pärnu mnt 44, Sindi

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1. Määruse "Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 "Tori valla põhimäärus" muutmine" eelnõu, esitatud 2. lugemiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

2. Seisukoha andmine Sindi väliujula vetelpääste vajaduse osas

Ettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Gerli Mets

3. Määruse „Tori valla 2020. aasta 1. lisaeelarve" eelnõu

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

4. Otsuse „Tori valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

5. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldus- ja ehitusjuht Enno Kõuts

6. Otsuse „Vara omandamine  (Pulli küla, Matsi tee 2 ja Matsi tee 2a)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

7. Otsuse „Tammiste külas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

8. Otsuse „Noortekeskuse ümbruse detailplaneeringu koostamise lõpetamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

9. Otsuse „Revisjonikomisjoni liikme valimine"

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Andres Mõis

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS