Tori vallavolikogu istung 28.05.2020

21.05.20

Tori Vallavolikogu I koosseisu 33. istung toimub neljapäeval, 28. mail 2020. a.

Volikogu istung algab kell 16.00 Are Huvikeskuses, Pärivere tee 17, Are alevik.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1. Volikogu liikme volituste peatamine ja taastamine

Ettekandja andmekaitse- ja personalispetsialist vallasekretäri ülesannetes Eve Atka

2. Määruse "Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 "Tori valla põhimäärus" muutmine" eelnõu, esitatud 1. lugemiseks

Ettekandja andmekaitse- ja personalispetsialist vallasekretäri ülesannetes Eve Atka

3. Määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja andmekaitse- ja personalispetsialist vallasekretäri ülesannetes Eve Atka

4. Otsuse „Kinguvahtra kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Rütavere küla)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

5. Otsuse „Nurga kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Tammiste küla)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

6. Otsuse „Väike-Niidu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Eametsa küla)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

7. Otsuse „Maade munitsipaalomandisse taotlemine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

8. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Sindi, Pärnu mnt 62)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldus- ja ehitusjuht Enno Kõuts

9. Otsuse „Vara omandamine  (Tori alevik, Muraka tee 1)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jüri Puust

10. Otsuse „Vara omandamine  (Pulli küla, Matsi tee 2 ja Matsi tee 2a)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

11. Otsuse "Tori Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 31 "Tori valla kuulumine kahte kohalikku tegevusgruppi" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

12. Infopunkt

Arvamuse andmine E. Salini ettepaneku kohta

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap, kaasettekandja vallavanem Lauri Luur

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS