Haldusreform

23.01.18

Are valla, Sauga valla, Sindi linna ja Tori valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine

 

KKK seoses kohalike omavalitsuste ühinemisega haldusreformi käigus

 

Are, Sauga ja Tori valdade ning Sindi linna ühinemislepingu allkirjastamine 23. detsembril Sindi raekojas

23. detsembril kell 10.00 allkirjastati Sindi raekojas Are, Sauga ja Tori valdade ning Sindi linna ühinemisleping. Lepingu allkirjastamisest võtsid osa omavalitsuste volikogude esimehed ja liikmed, valitsuste juhid ja Pärnu maavanem Kalev Kaljuste. 22. detsembril otsustasid kõik neli omavalitsuse volikogu ühinemislepingu heaks kiita, peale 2017. aasta sügisel toimuvaid kohalike omavalitsuste volikogude valimisi, tekib ühinemise tulemusel uus, Pärnumaa suurim omavalitsus, mille kogupindalaks kujuneb 611,11 km2 ning kus elab pisut enam kui 11 700 inimest.

 

Are Vallavolikogu 22.12.2016 otsus nr 65 – Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Sauga Vallavolikogu 22.12.2016 otsus nr 100 - Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Sindi Linnavolikogu 22.12.2016 otsus nr 125 – Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Tori Vallavolikogu otsus 22.12.2016 otsus nr 51 - Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

 

Ühinemisleping

Lisa 1 – Seletuskiri

Lisa 2 – Are valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 3 – Sauga valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 4 -  Tori valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 5 – Sindi linna 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 6 – Kaart

Lisa 7 – Are valla investeeringute kava aastateks 2017-2021

Lisa 8 – Sauga valla investeeringute tegevuskava aastateks 2017-2020

Lisa 9 – Tori valla investeeringute tegevuskava aastateks 2017-2028

Lisa 10 – Sindi linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Lisa 11 - Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta

 

Pärnumaal toimuvast Pärnumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel