Eesti ja maakonna taotlusvoorud

25.01.22

INSA ootab taotlusi rahvusvähemuste kultuuri arendamise toetamiseks

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele, arendamisele ning tutvustamisele suunatud projektide toetamiseks. Taotlusi saab esitada 10. veebruarini k.a.
„Toetust võib taotleda näiteks rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate ürituste korraldamiseks, rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustavate teabematerjalide väljaandmiseks, koostöö arendamiseks eesti kultuuriseltsidega ja noorte kaasamiseks kultuuriseltside tegevustesse," selgitas Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing.
Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.
Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.
 
Avanes taotlusvoor väliseesti kultuuriseltside projektide toetamiseks
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru väliseesti kultuuriseltside projektide ja ürituste toetamiseks, mis aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele maailmas ning välismaal asuva eestlaskonna sidemete säilitamisele Eestiga. Taotlusi saab esitada 10. veebruarini k. a.
„Toetuse eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele, Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele eesti kogukondades üle ilma," ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Toetust võib taotleda näiteks kultuurisündmuste korraldamiseks eesti kogukondades välismaal, Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetuseks eesti kogukondadega välismaal, eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamiseks ja rahvuskaaslaste kultuurikollektiivide osalemiseks Eesti kultuurisündmustel. Ootame väga ka noorte kaasamisele suunatud projektitaotlusi," lisas Kaire Cocker.
Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot, maksimaalne summa taotluse kohta on 4000 eurot. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Taotluste esitamise tähtaeg on 10.02.2022.
Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.
 
KIK keskkonnaprogrammi taotlusvoor avaneb 14. veebruaril
2022. aastal avatakse keskkonnaprogrammist kolm vooru.
•             Eeldatavasti avatakse keskkonnaprogrammi põhivoor 14. veebruaril. Taotlusvoor on avatud kaheksas valdkonnas alaprogrammide/valdkondade kindlatele tegevustele. Täpsemalt vaata infot KIKi kodulehelt. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2022. Uuendusena avaneb kaasrahastamise programm, mille eesmärk on toetada projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE).
•             Aprillis saab esitada taotlusi lasteaedade ja põhikoolide õppekäikudeks.
•             Sügisel avatakse ringmajanduse programmist toetuse taotlemise võimaluse järgmistele tegevustele: keskkonnajuhtimissüsteemid, EL ökomärgised ja ohtlike jäätmete kogumisringid (v.a eterniidi kogumisringid). Samuti osadele looduskaitse programmi tegevustele. Looduskaitse programmi tegevuste kohta anname jooksvalt teada KIKi kodulehel. 
 

Taotlusvoorud Läänemere piirkonna programmis, veebiseminarid jaanuaris ja veebruaris

Uue perioodi voorud on juba ukse ees! Neid avatakse lähiajal. 
Kutsume aktiivselt osa võtma programmi sekretariaadi korraldatavatest seminaridest, mis toimuvad sarjana juba teist korda. Need on mugavalt jaotud teemadeks, st iga poliitikavaldkonda käsitletakse eraldi. Lisaks saab täpsemat infot selle kohta, kuidas ette valmistada kvaliteetset projekti ja kuidas rakendada väikseid ning tavaprojekte.
Uuel perioodil toetatakse nii väikseid (kuni 500 tuhat eurot) projekte kui ka tavapäraselt suuremaid projekte. 
Saate valida endale meelepärase ja teid kõige rohkem huvitavat teemat. Registreerimine seminaridele ja lisainfo on allpool.
25.01 – Vett säästvad ühiskonnad
01.02 – Kliimaneutraalsed ühiskonnad
08.02 – Kvaliteetsed projektid
09.02 – Väikeste ja tavaprojektide finantsjuhtimine  
Küsimuste tekkimise korral pöörduge julgelt Euroopa territoriaalse koostöö talitusesse etc@fin.ee
 
Avatud on taotluste vastuvõtt KULKA 2022. a I vooru

Avatud on taotluste vastuvõtt 2022. a I vooru. Taotluse esitamise viimane päev on 21. veebruar.

Taotlusi saab esitada ainult elektroonilises taotlemise keskkonnas E-KULKA. Esmakordsel taotlejal tuleb eelnevalt ennast E-KULKAS kasutajaks registreerida.

Enne taotluse esitamist tutvu Kultuurkapitali raha jagamise üldkorraga ning lisaks ka vastava sihtkapitali, maakondliku ekspertgrupi või programmi raha jagamise korraga.

Lisainfo: https://www.kulka.ee/taotlemine

 

INSA toetab lõimumisele suunatud kultuuri- ja spordialgatusi

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkimisele, suhtlusele ning kaasamisele suunatud kultuuri- ja spordialgatuste toetamiseks. Taotlusi saavad esitada Eestis tegutsevad juriidilised isikud ja kohaliku omavalitsuse üksused 3. veebruarini.

Taotlusvooru eelarve on 89 577 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.

Lisainfo: https://www.integratsioon.ee/toetame-loimumisele-suunatud-kultuuri-ja-spordialgatusi-0