COVID-19 seotud teated ja juhised

2.06.21

Usaldusväärse info saamiseks palume alati jälgida ametlikke infokanaleid!

 

27. mail 2021 kiitis valitsus heaks COVID-19 piiranguid järk-järgult leevendava korralduse, mis asendab alates 31. maist 2+2 liikumispiirangu hajutatuse nõudega. 7. juunist ei kohaldata enam ka rühmapiiranguid ning leevenevad nõuded siseruumide täitumusele. Näiteks kohvikutes ja restoranides tohib siseruumidest olla täidetud kuni 50 protsenti. 14. juunist pikenevad lahtioleku kellaajad südaööni ja suurenevad ürituste osavõtjate piirarvud. 2. juunist ei ole enam kohustust siseruumides maski kanda.
 
 

Koroonaviirust puudutav informatsioon:

 

 

Kriisiinfotelefon 1247

Perearsti nõuandetelefon 1220

Hädaabinumber 112

Konsulaarabi 5301 9999

 

Töökorraldus vallas

Vallaametnike vastuvõtt eelneval kokkuleppel! Kontaktid: https://www.torivald.ee/kontakt

 

Lasteaiad

Lasteaiad on avatud.

Täpsem info lasteaiast, kontaktid leiate siit: https://www.torivald.ee/et/lasteaiad

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

Koolid

Kehtivad riiklikud piirangud.

Õppetööga seotud küsimustega pöörduda otse kooli poole, kontaktid leiate siit: https://www.torivald.ee/koolid

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

Huviharidus ja huvitegevus

Alates 31. maist on lubatud sisetingimustes kõik tegevused kuni 200 inimesele ja alates 14. juunist kuni 600 inimesele, kuid arvestada tuleb hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Sisetingimustes tuleb kanda maski. 

Alates 31. maist tohib välitingimustes üritustest osa võtta kuni 250 inimest ja 14. juunist maksimaalselt 1000 inimest.

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

Noortekeskused

Noortekeskused on avatud tavapärastel aegadel.

Ruumi täituvus võib olla kuni 50% ja tegevused toimuvad hajutatult. 

Alates 31. maist tohib välitingimustes üritustest osa võtta kuni 250 inimest ja 14. juunist maksimaalselt 1000 inimest.

Täpsem info noortekeskustest:

Are Avatud Noortekeskus areank@torivald.ee ja Facebooki lehelt

Sindi Avatud Noortekeskus sindiank@torivald.ee ja Facebooki lehelt

Sauga Avatud Noortekeskus saugaank@torivald.ee ja Facebooki lehelt

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 
Rahvamajad

Tori Valla Kultuurikeskuse hallatavad rahvamajad on  avatud.

Alates 31. maist lubatakse siseruumides avalikust koosolekust ja üritusest, näiteks konverentsist, teatrietendusest, kontserdist, kinoseansist, aga ka meelelahutusteenuse osutamisest ning avalikust jumalateenistusest või usulisest talitusest osa võtta kuni 200 inimesel.

Arvestada tuleb kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

Üritused peavad lõppema kell 22, kuid juhul, kui näiteks teatrietendus, kinoseanss või kontsert ei ole selleks kellaajaks lõppenud, tohib külastajate jaoks uksed sulgeda ka mõistliku aja jooksul pärast kella 22.00.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes mainitud üritustest osa võtta kuni 600 ja välitingimustes kuni 1000 inimest. Üritus peab lõppema hiljemalt südaööl.

Are huvikeskusvilja.alamaa@torivald.ee, tel 510 5498.

Suigu seltsimaja vilja.alamaa@torivald.ee, tel 510 5498.

Sindi seltsimajasindiseltsimaja@torivald.ee, tel 5866 6311

Tori rahvamajaargo.juske@torivald.ee, tel 5335 9496

 

Raamatukogud

Raamatukogu siseruumides on lubatud:

 • külastada lugemissaale ja teisi avalikke ruume;
 • kasutada avariiuleid;
 • laenutada ja tagastada väljaandeid;
 • kasutada internetiarvutit;
 • tegevused kuni 25-inimeselises rühmas;
 • korraldada üritusi, arvestades hajutatuse ja 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

Külastajatel palume arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruse leviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

Raamatukogu siseruumides (sh arvutit kasutades) on külastajal kohustuslik kanda kaitsemaski, visiiri või katta nina ja suu. 

Välistingimustes raamatukogu õuealal on lubatud:

 • huvitegevus, -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe tagades kuni 50-protsendiline täitumus.

 

Soovitame raamatukogu külastajatele jätkuvalt kontaktivaba teenuse kasutamist.

Tori Valla Raamatukogu koduleht

Are raamatukogu tel 5695 9360, e-post areraamatukogu@torivald.ee

Sauga raamatukogu tel 5303 7305, e-post saugaraamatukogu@torivald.ee

Sindi raamatukogu tel 5199 3960, e-post sindilaenutus@torivald.ee

Suigu raamatukogu tel 5306 0752, e-post suiguraamatukogu@torivald.ee

Tori raamatukogu tel: 5190 3588; e-post toriraamatukogu@torivald.ee

Urge raamatukogu ja Tammiste välisteeninduspunkt tel: 5866 6294, e-post urgeraamatukogu@torivald.ee

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 
Muuseumid

Muuseumid on avatud.

Alates 31. maist ei rakendata muuseumides piiranguid rühmategevustele, kuid arvestada tuleb, et ühes ruumist ei tohi olla täidetud üle 50 protsendi või viibida üle 200 inimese ruumi kohta.

Alates 14. juunist tohib muuseumite ja näitusasutuste siseruumides viibida hajutatuse nõuet arvestades kuni 600 inimest koos 50-protsendilise hajutatuse nõudega ühe ruumi kohta.

Välitingimustes muuseumides ja näituseasutustes jääb kehtima täitumuspiirang kuni 50 protsenti külastajatele ette nähtud territooriumi kohta.

Alates 14. juunist tuleb nii sise- kui välialade uksed külastajate jaoks sulgeda hiljemalt südaööst.
 

Info:

Sindi Muuseum tel 447 4014, e-post: sindimuuseum@torivald.ee

Tori Muuseum tel 5301 9440, e-post torimuuseum@torivald.ee

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

Sport

Kehtivad riiklikud piirangud.

Alates 31. maist võib välitingimustes toimuvaid spordi- ja liikumisüritusi korraldada kuni 250 osalejaga. Arvestada tuleb sulgemisajaga kell 22.00.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes korraldada spordi- ja liikumisüritusi 600 inimesele ja välitingimustes kuni 1000 osalejale, kaasa arvatud pealtvaatajad. Sisetingimustes tuleb tagada hajutatus ja ruumitäituvus kuni 50 protsenti. Nii sise- kui välitingimustes peavad üritused lõppema hiljemalt südaööl kell 00.00. Tippspordivõistlused nii sise- kui välitingimustes on lubatud ilma kellaajapiiranguteta.

Are jõusaal on 3. maist avatud. Vajalik on eelregistreerimine, info Facebooki lehelt Are Sport või telefonil 5850 8537.

Are spordisaal: info Facebooki lehelt Are Sport või telefonil 5850 8537.

Sauga jõusaal on 3. maist avatud. Info ja küsimused tel 5695 1200 või saugaank@torivald.ee.

Sauga spordisaal on 3. maist avatud E–R kell 16.30–21.30. Trenni aega saab broneerida tel 522 1209.

Sindi Gümnaasiumi võimla on suletud. Aeroobikatrennid toimuvad õues (vajalik eelregistreerimine). Info ja registreerimine toimub Hopa Fit Sindi trennid Facebooki lehel.

Tori Põhikooli võimla on 3. maist avatud E–R kell 17–22. Treeningud eelregistreerimisega.

Tori jõusaal on avatud. Treeningud eelregistreerimisega.

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

Saun

Sindi saun on avatud, eelregistreerimine telefonil 5191 7912.

 

Perekonnaseisutoimingud

 

Sotsiaalvaldkond

Veel infot: https://www.kriis.ee/et/sotsiaalvaldkond

 

Planeeringud ja ehitus

 

Abiinfot

Tervishoid

 • Koroonaviiruse sümptomite (köha, palavik, hingamisraskused) avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised.
 • Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse infotelefon 1247.
 • Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.
 • Rohkem infot koroonaviiruse kohta loe Terviseameti kodulehelt.

 

Ettevõtlus

 

Reisiinfo