Bussitransport endises Tori vallas

1.11.18

Õpilasringid  2018/2019 õppeaastal:

Suur buss

Bussijuht:  Kalju Illison +372 53 451 640 

Tori liin 1 (hommik)

Tori liin 1 (õhtu)

 

Väike buss

Bussijuht Viljar Virkus +372 5388 4816

 

Tori liin 2 (hommik)

Tori liin 2 (õhtu)

Tori liin 3 (hommik)

Tori liin 3 (õhtu)

 

TORIT LÄBIVATE LIINIDE SÕIDUPLAANID

·         Tori - Pärnu

https://www.tpilet.ee/soiduplaan/17191/parnu?Scope=All&Date=04-15-2015&Transfer=None

·         Pärnu - Tori

https://www.tpilet.ee/soiduplaan/parnu/17191?Scope=All&Date=04-15-2015&Transfer=None

Peatus.ee - reisi planeerija ja sõiduplaanid

http://www.peatus.ee/#route_search

Tori Vallavolikogu 18.03.2015 määrus nr 6 „Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja väljamaksmise kord". 

https://www.riigiteataja.ee/akt/424102017025

Tori Vallavolikogu 18.03.2015 määrus nr 6 "Tori valla koolibussi sõiduliinide sõidupiletite hindade ja tasuta sõidu tingimuste kehtestamine"

https://www.riigiteataja.ee/akt/426032015020

1) Tori- Piistaoja                     0,50 eurot;

2) Piistaoja- Tori                      0,50 eurot;

3) Tori- Kuiaru                         0,50 eurot;

4) Kuiaru-Tori                          0,50 eurot;

5) Tori- Sindi                           0,50 eurot;

6) Sindi-Tori                            0,50 eurot;

7) Tori- Võlli                            0,50 eurot;

8) Võlli- Tori                            0,50 eurot;

9) Tori- Aesoo                        Lisa 1;

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4260/3201/5020/Lisa%201.pdf#

10) Tori– Riisa                        Lisa 2.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4260/3201/5020/M%206%20Lisa%202%20(Tori-Riisa%20veoliin).pdf#

Tasutasõidu õigus on üldhariduskooli õpilastel, eelkooliealistel lastel, puuetega lastel, sügava puudega 16-aastastaseid ja vanemaid isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

Ülalpool mitteloetletud isikud saavad bussiga sõita vabade kohtade olemasolul ja on kohustatud lunastama sõidupileti.

 
Toimetaja: KATARIINA VAABEL