Bussitransport Tori vallas

Aadressilt www.pytk.ee ja www.peatus.ee on võimalik iga peatuse läbimisaegu eraldi näha. 

Igal bussi sisenemisel tuleb bussikaart valideerida või osta pilet bussijuhilt.

 

Piletiinfo Pärnumaa Ühistranspordikeskuse kodulehelt.

Vallaliinide sõidupileti hinna ja sõidusoodustuste kehtestamine

 

Muudatused bussiliinidel

15.10.20
Muudatused liinil nr 40 alates 1. novembrist 2020
1. novembrist 2020 hakkab liin nr 40 sõitma lisaks E-R kord päevas Sindist Saugasse.
Buss väljub Tammeojalt kell 14.00, läbib Veetorni peatust (Sindi Maxima juures) kell 14.05 ja jõuab Kilksama kaudu Madise peatuseni (Sauga alevikus) kell 14.32.

Samast päevast jääb ära Tammeojalt kell 13.46 väljunud ja läbi Pärnu  Madise peatuseni sõitnud buss.

 

 

Sindi silla remondi lõppemisel taastuvad 91-2 ja 92-1 liinide graafikud

Alates 31.08.2020 peavad maakonna bussiliinid nr 91-2 ja 92-1 alustama sõitmist endiste graafikute alusel.

Liini 91-2 sõidugraafik alates 31.08.20

Liini 92-1 sõidugraafik alates 31.08.20

Bussiliinidele nr 45-1 ja nr 46 lisandub peatus

Alates 22.08.2020  peatub maakonnaliin nr 45-1 Pärnu-Ata-Lepplaane-Suigu-Tabria ja nr 46 Pärnu-Sauga-alevik-Lepplaane-Eametsa-Pärnu nimetatud peatuse sõiduplaanidesse.

Liini nr 45-1 sõiduplaan alates 22.08.2020

Liini nr 46 sõiduplaan alates 22.08.2020

 

Muudatused Vändra-suunalistel bussiliinidel alates 11. maist 2020

Seoses rongiaegade muudatusega muudetakse alates 11. maist 2020 keskpäevase kaugbussiliini nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla väljumisaja Pärnust 10 minutit varasemaks, kell 12.50 asemel 12.40. Rapla raudteejaama jõuab buss seega 14.48 asemel 14.38. Bussiliini nr 333 uus graafik alates 11.05.2020

Ühtlasema liinigraafiku ja paremate ümberistumise võimaluste tagamiseks muudetakse alates 11. maist ka kaugbussiliinide nr 90, 94-1 ja 94-2 graafikuid.

Bussiliini nr 90 uus graafik alates 11.05.2020

Bussiliini nr 94-1 uus graafik alates 11.05.2020

Bussiliini nr 94-2 uus graafik alates 11.05.2020

 

Muudatused maakonna bussiliinil nr 46 Pärnu-Sauga alevik-Lepplaane-Eametsa-Pärnu graafikus

Sõitjate soovil tellib PÜTK, alates laupäevast 11.01.2020, maakonna bussiliinil nr 46 Pärnu-Sauga alevik-Lepplaane-Eametsa-Pärnu kahele lühireisile, väljumistega Pärnust kell 15:25 ja 20:15, liini pikenduse Valve peatusest Männikuni. Seega, muutub VALVE peatuse asemel tagasipöörde peatuseks MÄNNIKU, kus buss on neil reisidel kell 16:00 ja 20:50.

 

Ps. Tähelepanu, seoses teeolukorra erisustega muutuvad veidi ka kõigi nelja reisi vahepeatuste läbimise ajad. Väljumiste kellaajad Pärnust jäävad endiseks (vt sõiduplaani SIIT, milles muutused kollasega).

 

Muudatused kaugbussiliini nr 333 graafikus 

Seoses muudatusega edelasuuna rongiaegades muudetakse alates 08.12.2019 kaugbussiliini nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla sõiduplaanis ühte väljumist Pärnust: senise 16.10  asemel hakkab buss väljuma 16.25. Sellega väheneb Raplas bussilt rongile ümberistujate ooteaeg 17 minutile.

Ühtlustatakse ka busside väljumisaegu Pärnust Tootsi suunas. Seni väljuvad Pärnust Tootsi bussid nr 91-3 kell 16.00, nr 333 kell 16.10 ja nr 40 kell 17.01.

Sõiduplaan alates 8. detembrist muudatused on kollases toonis.

 

Muudatused maakonnaliini nr 94-3 Pärnu-Tori-Vändra

Maakonnaliinile nr 94-3 Pärnu-Tori-Vändra on lisatud kell 20:30 lisaväljumine Pärnust ka puhkepäevadel. Veel lisandub liinile 92-2 Pärnu-Tori-Vihtra-Vändra puhkepäevadel lisareis Vändrast kell 17:50, mis seni sõitis vaid tööpäevadel.

Vaata liini 94-3 graafikut siit.

Vaata liini 92-2 liini graafikut siit.

 

Muudatused bussiliini nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla graafikus

Liinile nr 333 on lisatud Raplamaal kaks uut peatust: ELLAMAA ja REONDA. Selleks, et niigi kiire bussiliin saaks edaspidi liinile antud ajaga hakkama, likvideerime ka Raplamaal vähekasutatava KEAVA TEE. Seoses sellega muutuvad minuti võrra bussiajad ALLIKÕNNU ja VÄNDRA peatustes. Sõidusuunal Rapla poole muutuvad ajad minuti võrra varasemaks, vastassuunas vastavalt minuti võrra hilisemaks. 

Vaata graafikut siit!

 

Alates 1. aprillist on väikesed muudatused linnalähiliinil nr. 40

Muudatus puudutab peamiselt Sauga alevikust Sindi suunas tööpäevadel mööda Paide maanteed sõitvaid busse. Nende busside sõiduaeg muutub 5 minutit senisest hilisemaks, s.t. et bussid hakkavad väljuma Madise peatusest kell 8.39 ja 13.39 – 17.39 ning läbima Bussijaama peatust vastavalt kell 8.54 ja 13.54 – 17.54. Muudatus võimaldab Vana-Sauga suunast bussilt nr. 6 tulijatele paremat ümberistumist Sindi suunas sõiduks ning ühtlustab busside koormatust.

Samast päevast hakkab Madise peatusest kell 6.46 (Bussijaamast kell 7.01) väljuv buss sõitma iga päev ja kell 7.06 (Bussijaamast kell 7.21) väljuv buss sõitma ainult tööpäevadel (seni sõitis kell 6.46 ainult tööpäevadel ja kell 7.06 iga päev).

 

Koos viimati nimetatud muudatusega muutub ka Sindist Pärnu poole sõitvate busside koormus ühtlasemaks, sest Tammeojalt kell 7.38 hakkab väljuma liigendbuss ja kell 7.58 normaalbuss.

Vaata lähemalt siit!

Muutunud sõiduajad/nädalapäevad on kollasel taustal.

Muudatused liinidel 42-4 Pärnu-Jaagupi-Tabria-Suigu-Are-Pärnu ja  45 Pärnu-Suigu-Tabria 

42-4 ja 45 ei läbi enam Suigu peatust ning lisatud on Savi peatus Pärnu linnas. 

Vaata graafikuid täpsemalt:
41 liinigraafik

42-2 liinigraafik

42-4 liinigraafik

45-1 liinigraafik

45-2 liinigraafik

Lisainfo:

Pärnumaa Ühistranspordikeskus - Avo Rahu, avo@pytk.ee, 449 3580 

Tori vald - Priit Ruut, priit.ruut@torivald.ee, 56490409

Alates 25. jaanuarist on muudatus liinil nr. 333 Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla. 

Õhtune buss hakkab Pärnust väljuma 5 minutit varem, senise kella 16.15 asemel kell 16.10 ja vastavalt sellele läbib buss 5 minutit varem kogu marsruudi. Rapla bussijaamast tagasi hakkab sama buss väljuma 10 minutit hiljem, senise kella 18.25 asemel kell 18.35 ja vastavalt sellele läbib buss 10 minutit hiljem kogu marsruudi.

Vaata uuendatud graafikut siit!

 

Muudatused maakonna bussiliini nr 92-2 Pärnu-Tori-Vihtra-Vändra ja kaugbussiliini nr 332 Vändra-Ellamaa-Eidapere-Vändra sõiduplaanis

Alates 14.01.2019 muutuvad kaks Vändrast lähtuvat maakonnaliini, et Toris saaksid sõitjad tööpäevade õhtul Pärnu-Piistaoja-Tori bussilt 18:35 ümber istuda bussile nr 92-2 (seni Toris 18:33, uus aeg 18:36) muudame liini nr 92-2 Vändra-Pärnu suuna väljumist Vändrast 15 min hilisemaks. Endise 17:35 väljumisaja asemel hakkab buss nüüd väljuma 17:50. Kuna bussi senine sõidutempo oli aeglane, siis Pärnusse hakkab buss jõudma endisel ajal 19:10.

Teine muudatus on bussiliinil nr 332 Vändra-Eidapere. Kuna Lelle-Pärnu rongi kadumise tõttu puudub vajadus õhtul hilja Eidaperes rongi oodata, soovivad eidaperelased, et buss väljuks õhtul Eidaperest varem, andes inimestele võimaluse külastada õhtul ca tunni aja jooksul Vändra kauplusi jms. Õhtune väljumine Eidaperest saab olema senise 19:25 asemel 18:30. Sõitjate puudumisel jätame liinilt ära varahommikuse 6:30 väljumise Vändrast. Uus liin nr 333 Pärnu-Vändra-Lelle-Rapla asendab seda aega (6:43). Ülejäänud reiside ajad ei muutu.

Liini nr 92-2 graafik

Liini nr 332 graafik

Lisainfo:

Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskus

51 34 627

Liini nr 40 muudatused alates 13. detsembrist

Esimene buss, mis on käigus töö- ja laupäevadel, hakkab Tammeojalt väljuma 5 minutit senisest varem – kell 5:05, Buss läbib Bussijaama peatust kell 5.35 ja saabub tööpäevadel Kalurihalli peatusse kell 5:44, kust sõidab edasi Sauga alevikuni. Buss Sauga koolini ei sõida.

Sauga koolini sõidab buss, mis alustab Raeküla kooli peatusest kell 5.35, läbib Bussijaama peatust kell 5.48 ja Madise peatust kell 6.03. See buss sõidab ainult tööpäevadel.

Sauga alevikust (Madise peatusest) hakkab buss väljuma täiendavalt kell 6:06 (töö- ja laupäevadel).

Kell 6.18 Sauga koolist väljuv buss jääb sõitma ainult tööpäevadel (laupäevane reis jääb ära).

Kõik bussid, mis Sindis sõidavad Paide maantee kaudu (tööpäevased lisabussid), hakkavad sõitma mõlemas suunas 2 minutit senisest varem (uued väljumisajad Tammeojalt tööpäevadel kell 7.26, 7.46 ja pärastlõunal igal tunnil kell 12.46 – 16.46 ning Madisest kell 8.34 ja pärastlõunal igal tunnil kell 13.34 – 17.34)

Vaata uut graafikut siit!

Lelle-Pärnu rongi hakkab asendama bussiliin nr 333

Lelle- Pärnu rongi hakkab 9. detsembrist asendama bussiliin nr 333 „Pärnu-Tori-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla". Bussiühendus on tagatud aastaringselt mõlemas suunas kolm korda päevas ning kehtima hakkavad Pärnumaa ühtse piletisüsteemi hinnad. 

Lisainfo: www.pytk.ee või telefonil 447 9725.

Muudatused liinil nr 40

Alates 1. novembrist lisandub Kilksamale üks hommikune bussiring liinil nr 40 väljumisega 7.30 Madise peatusest. 

Vaata uut bussigraafikut SIIT.

 

Muudatused maakonna bussiliinil nr 46

Alates 1. novembrist  lisandub liinile nr 46 kaks uut väljumisaega Pärnust - kell 15.25 ja 20.15.

Vaata täpsemat graafikut SIIT.

 

Muudatused maakonnaliinidel 45 ja 48-2, 48-1

Maakonnaliin nr 45 Pärnu-Lepplaane-Suigu-Tabria täieneb lisareisiga väljumisega Pärnust kell 19:10 ja Suigust tagasi kell 20:10 (vajadusel Tabriast 20:00).

Kuna uue reisi tagasituleku aeg Suigust oleks väga samal ajal, kui praegune liin 48-2 Tootsi-Suigu-Lepplaane-Pärnu, siis viimane likvideeritakse ja viiakse samal ajal Suigust Aresse,  tekitades ka sellele suunale õhtuse Pärnusse saamise võimaluse.

Täpsemad graafikut siit:

Maakonnaliin nr 45 graafik

Maakonnaliin 48-1 graafik

 

Alates 8. oktoobrist on taastatud Aesoo-Riisa-Piistaoja bussiring.

Aesoo – Riisa liin

Neljapäeviti, väljumisega kell  9.50 Tori bussijaamast

Marsruut: Tori – Aesoo (tellimisel) - Viidika (tellimisel) - Saarisoo – Tohera -_Jõesuu – Tori –Jõesuu – Tohera – Aesoo - Riisa – Tori kauplus

Tagasiring väljumisega Tori kaupluse juurest kell 12.00

Piistaoja liin

Esmaspäeviti väljumisega 9.55 Torist

Marsruut: Tori bussijaam – Muraka – Jõesuu rippsild– Tahkuse – Piistaoja – Selja – Kuiaru -Tori kauplus

Tagasiring väljumisega Tori kaupluse juurest kell 12.00

 

Muudatused liinidel 13 ja 16.

Nr. 16 sõidab igal tunnil Tammiste lasteaiani, läbides ka Tammiste aiandi peatust. Linna tagasi sõites buss Tammiste aiandi peatust ei läbi. Võimalus on igal tunnil Tammiste aiandi peatuses bussi siseneda ja Lasteaia kaudu linna sõita.

Muudatus maakonnaliini nr 94-1 sõiduplaanis

Pärnumaa Ühistranspordikeskus teavitab, et alates 01.09.2018 muutub maakonnaliini nr 94-1 Pärnu-Vändra-Võidula-Kadjaste sõiduplaan (Sõiduplaan).

Muutuse tingis Tori valla Oore kandi inimeste soov õhtul Pärnust koju saada (seni seal õhtust kojusõiduks bussi pole) ning Põhja-Pärnumaa vallarahva soov Pärnust töölt kiirem koju saada.

Buss hakkab senise 17:10 asemel väljuma Pärnust 17:15, sest läheb otsemat teed kaudu Torisse ja peab jõudma samaaegselt Mannaresse linnalähiliiga nr 40, mis sõidab samal kellajal mööda Pärnu jõe vasakkallast Tootsini. Mannares kell 17:58 on ette nähtud ümberistumised bussidelt nii ühle kui teisele, vastavalt kuhu suunda on vaja sõitjail teed jätkata, sest liin 94-1 ei sõida enam edaspidi Tootsi.

Vändralased jõuavad nüüd uue muudetud liiniga 25 min kiirem koju.

Avo Rahu
Pärnumaa Ühistranspordikeskus

 

 

Alates 1. Augustist 2018, on muutused bussiliinides, mis puudutavad ka paljusid Tori valla sõitjaid.

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse info busside väljumise kohta:

Liinide nr. 40 ja 57 ühendamine

Alates 1. augustist ühendatakse Pärnu linnalähiliinid nr. 40 (Pärnu – Sindi) ja nr. 57 (Pärnu – Sauga alevik – Sauga kool). Liin nr.40, mis alustab Sindist, ei lõpeta sõitu mitte Tallinna maantee peatuses, vaid kulgeb mööda Tallinna maanteed edasi kuni Sauga alevikuni ja mõnedel ringidel kuni Sauga koolini. Üldreeglina sõidavad bussid Sindist (Tammeoja peatusest) kuni Sauga alevikuni (Madise peatuseni) iga 20 minuti järel, vaid varahommikul ja hilisõhtul on intervallid suuremad. Sauga kooli juurde sõidavad bussid ligilähedaselt samadel aegadel kui seni, lisanduvad liiniringid, mis jõuavad Sauga koolini õhtul kell pool seitse ja kell pool üheksa. Liinid nr. 11 ja 57 suletakse.

Üks kord päevas (tööpäevadel) käib buss Kilksamal (Kilksama peatus 8:40, Valve 8:46, Tiglitsa 8:48, Madise 9:00) ja tuleb Eametsa kaudu (Printsu 9:06) Pärnusse, sõites Raeküla koolini.

Tootsist linna poole väljub buss iga päev kell 19:03 ja Torist kell 19:23.

Bussi väljumisajad Tammeoja peatusest:

Esimene buss väljub kell 5:10 (väljaarvatud pühap. / tööpäevadel sõidab läbi Vana-Sauga (Kalurihalli))

Järgmised bussid väljuvad kell 5:38 (tööp.), 5:58, 6:18, 6:38(tööp.) ja edasi iga päev iga 20 minuti järel kuni kella 19:38-ni. Seejärel väljub buss iga 40 minuti järel kuni kella 22:18-ni. Veel väljub buss Tammeojalt kell 0:05, mis sõidab ainult Tallinna mnt. peatuseni.

Tööpäevadel tipptunnil, kell 7:28, 7:48, 12:48, 13:48, 14:48, 15:48 ja 16:48 väljuvad lisabussid, mis sõidavad Paide maantee kaudu.

Bussi läbimisajad Bussijaama peatuses Sauga aleviku suunas:

Esimene buss väljub kell 5:07

Teine buss kell 5:40 (väljaarvatud pühap. / tööpäevadel sõidab läbi Vana-Sauga (Kalurihalli)) – sõidab Sauga koolini

Järgmised bussid väljuvad kell 6:08 (tööp.), 6:28, 6:48, 7:08(tööp.) ja edasi iga päev iga 20 minuti järel kuni kella 20:08-ni. Seejärel tuleb buss iga 40 minuti järel kuni kella 22:48-ni.

Tööpäevadel tipptunnil, kell 7:58, 8:18, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18 ja 17:18 väljuvad lisabussid.

Bussijaama kell 5:40, 6:48, 7:48 ning iga tunni järel vahemikus kell 11:08 – 20:08 läbivad bussid sõidavad Sauga koolini

Tööpäevadel kell 8:18 Bussijaama peatust läbiv buss sõidab Madise peatusest edasi Kilksamale (läbib muuhulgas Kilksamaa, Muda, Valve, Tiglitsa, Ata peatust ja jõuab kella 9-ks Madise peatusse tagasi.

Busside väljumisajad Sauga kooli peatusest:

Bussid väljuvad kell 6:18 (töö- ja laupäevad), 7.18, 8:18 ning iga tunni järel vahemikus kell 11:38 – 20:38

Busside väljumisajad Madise peatusest:

5:26, 6:26(väljaarvatud pühap), 6:46(tööp), 7:06, 7:26, 7:46(tööp) ja edasi iga päev iga 20 minuti järel kuni kella 20:46-ni, seejärel veel kell 21:26, 22:06 ja 22:36. Viimane buss väljub Madise peatusest kell 23:06 ja sõidab läbi Vana-Sauga tänavalt Kalurihalli peatusest.

Tööpäevadel tipptunnil, kell 8:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36 ja 17:36 väljuvad lisabussid, mis sõidavad Sindis Paide maantee kaudu.

Madise peatust läbib ka lisabuss, mis kell 8:33 väljub Kilksama suunas (Kilksama – Valve – Tiglitsa – Ata – Madise) ning kell 9:00 Eametsa kaudu Pärnusse (sõidab Raeküla koolini)

Bussi läbimisajad Tallinna maantee peatuses Sindi suunas:

5:10(tööp), 5:37, 6:17(tööp), 6:37(pühap. ei sõida), 6:57(tööp), 7:17, 7:37, 7:57(tööp) ja edasi iga päev iga 20 minuti järel kuni kella 20:57-ni, seejärel veel kell 21:37, 22:17, 22:47 ja 23:30.

Tööpäevadel tipptunnil, kell 8:47, 13:47, 14:47, 15:47, 16:47 ja 17:47 väljuvad lisabussid, mis sõidavad Sindis Paide maantee kaudu.

Ühel korral päevas käib buss ka Toris ja Tootsis

Tallinna maantee peatust kell 16:57 läbiv buss sõidab iga päev Sindist (Tammeojast) edasi Tori kaudu Tootsini.

Tootsist tagasi Pärnu suunas väljub buss kell 19:03

Tööpäeva hommikul saab Kilksamalt ja Eametsast Pärnusse

Buss väljub Madise peatusest kell 8:33, läbib Kilksamaa 8:40, Valve 8:46, Tiglitsa 8:48, Ata 8:53, Madise 9:00, Kiilu 9:05, Printsu 9:06, Melluka 9:09, Härma 9:18 ja sõidab Raeküla koolini.

Lisainfot peatuste kaupa saab www.pytk.ee ning www.peatus.ee  (Tuleb valida ülevalt „Maakonnaliinid" ja seejärel „Pärnumaa" ning sisestada peatuse nimi).

 

Lisainfo:

Mati Rammulüüs

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

kvaliteedijuht

4493243