Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Jana Malõh 5259421 Sindi
Kultuurinõunik
Noorsootöö nõunik Erika Nõmm 5154337 Sindi (Puhkus 12.08-16.08)
Haridusnõunik Herve Merivald 59151989 Sindi

LAPSE VANUS

KONTAKTID
Sõimerühmaealised lapsed (kuni 3aastased)

Liina Lelov-Aasmaa (lastekaitsenõunik)

e-post: liina.lelovaasmaa@torivald.ee

tel: 442 0729; 5368 2558

Aiarühmalised lapsed (4-7aastased)

Herve Merivald (haridusnõunik)

e-post: herve.merivald@torivald.ee

tel: 5915 1989