Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine

4.05.21

Taotluste vastuvõtt algab 3. mail ja lõppeb 5. juulil 2021. 

Taotlusvooru eesmärk on suurendada üldhariduskoolide (1.-9. klassid) õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast.

Toetust anname Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi õhusõiduki käitajate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisest saadavast tuludest. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kes saavad toetust?

1. Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik.

2. Valitsusasutus või selle hallatav asutus.

3. Kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus.

Õpilastele suunatud rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise projektidele võivad toetust taotlema tulla näiteks koolid, kes soovivad õpilaste seas tutvustada rohetehnoloogiaga seotud tegevusi, huvikoolid ja keskkonnahariduskeskused või mittetulundusühingud, kes tegelevad õpilaste teadlikkuse suurendamisega rohetehnoloogia valdkonnas.

Lisainfo siit!

Sotsiaal- ja tervisevaldkonna väikeprojektide rahastus

4.05.21

Sotsiaalministeerium avas sotsiaal- ja tervisevaldkonna väikeprojektide taotlusvooru, mida rahastatakse hasartmängumaksu laekumisest. Taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot, maksimaalne toetus projekti kohta on 8000 eurot.

Maksimaalne toetus projekti kohta on 8000 eurot. Projekti kogumaksumusest vähemalt 10% peab moodustama omafinantseering. Mitterahaline panus võib olla kuni pool omafinantseeringust. Väikeprojektide taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot. Taotlusi saavad esitada kõik juriidilised isikud ning taotleja võib tegevuste elluviimisse kaasata partnereid.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. mai kell 17.00 ning taotlemine toimub läbi e-toetuste keskkonna aadressil etoetus.struktuurifondid.ee

Lisainfot vaata siit!

Regionaalse kultuuritegevuse II taotlusvoor

20.04.21

Regionaalse kultuuritegevuse toetuseks on taotlusvoor avatud 15. aprillist 17. maini. Taotlusvooru eelarve on 90 000 eurot. Taotlusvooru lõplik eelarve sõltub hasartmängumaksu laekumistest.

Toetatakse projekti, mis väärtustab ja hoiab kogukondlikku kultuuritegevust ning laiendab kultuuris osalejate ringi. Samuti loob tingimusi kultuuri identiteedi tugevdamiseks ning kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks. Oodatava mõjuna on kultuurist võimalik paremini osa saada ja kultuuripilt muutub mitmekesisemaks.

Lisainfo: https://rahvakultuur.ee/2021/04/06/avaneb-regionaalse-kultuuritegevuse-ii-taotlusvoor/