Eesti ja maakonna taotlusvoorud

4.04.22

Loov Euroopa kultuurikoostöö projektid

Kultuurikoostöö väiksemad projektid. Projektis peab osalema vähemalt 3 partnerit erinevast riigist. Rahastatakse 80% abikõlblikest kulutustest. Projektide taotlused kuni 200 000 eurot.

Kultuurikoostöö keskmisemahulised projektid. Selles voorus peab olema vähemalt 5 partnerit viiest erinevast riigist. Rahastatakse kuni 70% abikõlblikest kuludest. Projektide taotlused kuni 1 000 000 eurot.

Kultuurikoostöö suuremahulised projektid. Projektis peab osalema vähemalt 10 partnerit 10 riigist. Toetatakse kuni 60 % abikõlbilkest kuludest. Projektide taotlused kuni 2 000 000 eurot.

Lisainfo: https://www.looveuroopa.ee/taotlusvoorud/kultuurikoostoo-vaiksemahulised-projektid ja https://www.looveuroopa.ee/taotlusvoorud/kultuurikoostoo-keskmisemahulised-projektid ja https://www.looveuroopa.ee/taotlusvoorud/kultuurikoostoo-suuremahulised-projektid

 

KIKi kaasrahastamise programm

Taotlusvoor on avatud.  2022. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvoorude kohta saab lugeda siit.

Kaasrahastamise programmi eesmärk on toetada projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest nagu näiteks LIFE, Interrreg jms. Välisrahastus peab moodustama projekti maksumusest vähemalt 50%.

Kaasrahastatava projekti eesmärk peab vastama keskkonnaprogrammi üldeesmärgile ja arvestama atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse või veemajanduse valdkondliku programmi eesmärke.

2022. aastal on kaasrahastamise programmi eelarve 400 000 eurot. Kaasrahastamise programmis on ühe projekti toetuse maksimaalne suurus 50% kaasrahastamise programmi aastaeelarvest.  

Lisainfo: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/kaasrahastamise-programm