Avaneb liikumisharrastuse ürituste kriisiabimeetmed

16.06.21

Liikumisharrastuste ürituste taotlusvooru eesmärk on koroonaviiruse levikuga seotud möödapääsmatute kulude kompenseerimine suurematele üleriigilise tähtsusega traditsioonilisi liikumisüritusi korraldavatele spordiühendustele, et tagada nende jätkusuutlikkus piirangute lõppemisel. Taotlusvooru kogu aasta eelarvemaht on 455 000 eurot ja plaanis on avada kaks vooru. Neist esimene on avatud 11. juunist kuni 25. juunini, mille rahaline maht on vähemalt 155 000 eurot. Teine voor on plaanis avada sügisel pärast hooaja lõppu. Liikumisharrastuse ürituste korraldajatele mõeldud toetuse kohta saab lisainfot Kultuuriministeeriumi kriisiabi lehelt: https://kul.ee/liikumisharrastuse-urituste-jatkusuutlikkuse-toetus

 

Lisainfo: https://www.kul.ee/uudised/avanevad-meistriliigade-ja-liikumisharrastuse-urituste-kriisiabimeetmed

 

EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus.

Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pika-ajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

 

Taotlusvormid on leitavad siin: https://acf.ee/taotlusvoorud/vajalikud-dokumendid/vaikeprojektide-taotlusvormid-2021

 

Lisainfo: https://acf.ee/uudised/artikkel/uus-emp-toetuste-aktiivsete-kodanike-fondi-taotlusvoor-vaikeprojektidele-vabauhenduste-tegutsemisvoimekuse-suurendamiseks

 

Avatud on KULKA III taotlusvoor

Avatud on taotluste vastuvõtt 2021. a III vooru. II vooru taotlused saavad vastused hiljemalt juuli teisel nädalal.

Taotlusi saab esitada ainult elektroonilises taotlemise keskkonnas E-KULKA. Esmakordsel taotlejal tuleb eelnevalt ennast E-KULKAS kasutajaks registreerida.

  • Taotluste esitamise tähtaeg on 20. august. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. 
  • Taotlusi saab esitada kuni kella 23.59. Pärast kella 24.00 laekunud taotlusi ei käsitleta selles voorus, neid käsitletakse järgmises voorus.

Lisainfo: https://www.kulka.ee/taotlemine

KÜSK avas arenguhüppe taotlusvooru

24.05.21

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital e KÜSK avas taotlusvooru, et toetada vabaühendusi arenguhüppe saavutamisel näiteks organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, kommunikatsioonis või teenuste osutamises. Maksimaalne toetuse suurus nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise taotluse kohta on 25 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2021 kell 15:00

Lisainfo, tingimused ja taotlusvormi leiate KÜSK kodulehelt: www.kysk.ee/ah21

Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine

4.05.21

Taotluste vastuvõtt algab 3. mail ja lõppeb 5. juulil 2021. 

Taotlusvooru eesmärk on suurendada üldhariduskoolide (1.-9. klassid) õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast.

Toetust anname Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi õhusõiduki käitajate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisest saadavast tuludest. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kes saavad toetust?

1. Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik.

2. Valitsusasutus või selle hallatav asutus.

3. Kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav asutus.

Õpilastele suunatud rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise projektidele võivad toetust taotlema tulla näiteks koolid, kes soovivad õpilaste seas tutvustada rohetehnoloogiaga seotud tegevusi, huvikoolid ja keskkonnahariduskeskused või mittetulundusühingud, kes tegelevad õpilaste teadlikkuse suurendamisega rohetehnoloogia valdkonnas.

Lisainfo siit!