Sotsiaalvaldkonna blanketid

25.09.19

Blanketid sotsiaaltoetuste taotlemiseks

  • Sünnitoetuse, matusetoetuse, koolitee alustamise ja puudega lapse ühekordse toetuse taotlemiseks doc fail ja pdf fail (sissetulekust mittesõltuv toetus)
  • Abivahenditoetuse, hooldustoetuse, arendustegevuse toetuse, ühekordse toetuse taotlemiseks doc fail ja pdf fail (sissetulekust sõltuv toetus)
  • Koolieelse lasteasutuse toiduraha tasumisest vabastamise taotlus doc fail ja pdf fail
  • Toimetulekutoetuse taotlus doc fail ja pdf fail
  • Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite toetus doc failja pdf fail
  • Lapsehoiu ja eralasteaiateenuse toetuse taotlus doc fail ja pdf fail