Haridus, kultuur ja noored: blanketid

  • Tori valla huvihariduse ja -tegevuse taotlusvorm doc, pdf, Taotle iseteeninduses
  • Taotlus vabaühendustele toetuse saamiseks Tori valla eelarvest doc, pdf
  • Vabaühendusele toetuse taotleja aruanne doc, pdf
  • Taotlus avaliku ürituse korraldamiseks doc, pdf
  • Tori valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus doc pdf
  • Tori valla koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus doc pdf